Verwacht u minder inkomen door het coronavirus en denkt u dat hierdoor het afbetalen van uw financiering in gevaar komt? 

De Belgische regering heeft in februari een nieuwe wet rond de betaalpauze gepubliceerd. Als u door de Coronacrisis financiële moeilijkheden ondervindt, kan u een uitstel van betaling voor uw maandelijkse aflossingen van uw lening op afbetaling en/of een verlenging van uw nulstellingstermijn van uw kredietopening aanvragen. U moet hiervoor wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Betalingsuitstel Lening op afbetaling

 • U kan tot 31 maart 2021 een betalingsuitstel van maximaal 3 maanden vragen.
 • Dit betekent dat u gedurende een periode van maximaal 3 maanden uw maandelijkse aflossingen niet moet betalen.
 • Uw lening op afbetaling moet dateren van voor 1 mei 2020.
 • Dit geldt alleen voor toekomstige nog te vervallen maandaflossingen.
 • U kan ook een kortere termijn dan 3 maanden vragen.
 • Na dit uitstel start u opnieuw met uw maandelijkse aflossingen.
 • Zodra u uw maandelijkse aflossingen opnieuw begint te betalen, zal dit aan een hoger maandbedrag zijn omdat we de uitgestelde interesten gespreid over uw toekomstige maandaflossingen zullen verrekenen.

Verlenging nulstellingstermijn kredietopening van onbepaalde duur

 • Valt uw volgende nulstellingsdatum voor 31 maart 2021, dan kan u een verlenging van uw nulstellingstermijn vragen.
 • Dit is enkel voor een toekomstige nog te vervallen nulstellingsdatum
 • Uw kredietopening moet dateren van voor 1 mei 2020.
 • Deze verlenging bedraagt maximaal 3 maanden.
 • U kan ook een kortere termijn dan 3 maanden vragen.
 • Uw maandelijkse betalingen blijven lopen. Enkel uw nulstellingsdatum wordt uitgesteld.

Om een betaalpauze te bekomen, dient u aan alle verplichte voorwaarden te voldoen

 • U heeft een inkomstenverlies ten gevolge van de Coronacrisis. Indien er meerdere personen officieel op uw adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de Coronacrisis om aan deze voorwaarde te voldoen, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op de naam van één van de andere personen werd aangegaan.
 • U had geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 januari 2021.
 • Uw lening dateert van voor 1 mei 2020.
 • Indien u reeds eerder een betaaluitstel gekregen hebt, kan uw totale betaaluitstel maximaal 9 maanden bedragen in de periode tussen 01/05/2020 en 30/06/2021.
 • Uw maandelijkse aflossing bedraagt minstens 50 EUR.
 • U doet zelf uw aanvraag per contract via het formulier hieronder.
 • Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank is niet groter dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Wat wordt gezien als een inkomstenverlies ten gevolge van de Coronacrisis?

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van het bedrijf waar u werkte
 • beperkende maatregelen op initiatief van de autoriteiten ten gevolge van COVID-19

Welke bewijsstukken zijn nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken?

 • attest van werkloosheid (met specificatie dat werkloosheid gelinkt is aan Covid-19 crisis)
 • loonfiche
 • ‘medisch certificaat’ indien ziekte gerelateerd is aan Covid-19

U kunt via onderstaand formulier uw aanvraag indienen. Indien u aan alle voorwaarden voldoet en u alle vereiste documenten opstuurt , kunnen we uw aanvraag behandelen. Eens u het formulier hebt verzonden, gelieve de volgende instructies te volgen in verband met het versturen van de nodige bewijsstukken:

We vragen u een email te sturen naar bewijsstukken@santander.be en als onderwerp het volgende te vermelden:  Rijksregisternummer | Uw Aanvraag Betaaluitstel Bewijstukken

U kunt alle documenten in deze email bijvoegen, ook al heeft u meerdere contracten met ons  afgesloten. Zorg er zeker voor dat uw Rijksregisternummer in het onderwerp staat.

Volgende documenten kunt u bijvoegen als bewijsstukken:

 • attest van werkloosheid (met specificatie dat werkloosheid gelinkt is aan Covid-19 crisis)
 • loonfiche
 • ‘medisch certificaat’ indien ziekte gerelateerd is aan Covid-19

Let op! Uw aanvraag kan pas behandeld worden na ontvangst van alle bewijsstukken. Als u de bewijsstukken binnen de 10 kalenderdagen na het versturen van het formulier niet heeft doorgemaild, zal uw aanvraag niet behandeld worden. U zal dan een nieuwe aanvraag dienen in te dienen.

Blokkeren opnamemogelijkheden kredietopening

Doet u een aanvraag tot betalingsuitstel of tot verlenging van uw nulstellingsdatum doordat u financiële moeilijkheden heeft ten gevolge van de coronacrisis, dan zijn wij genoodzaakt de opnamemogelijkheden van uw kaart te blokkeren. U zal uw kaart opnieuw kunnen gebruiken zodra alle vervallen maandbedragen van uw lopende contracten betaald werden en – indien u een betalingsuitstel voor een lening op afbetaling had gekregen – u na het einde van het betalingsuitstel 3 betalingen op vervaldag tijdig heeft verricht.

Gelieve ons te contacteren als u een betalingsuitstel wenst. Onafhankelijk van dit betalingsuitstel, kan u alleen een betalingsuitstel onder de wet krijgen als u aan de voorwaarden voldoet, zoals op deze pagina beschreven.

Gelieve het formulier hieronder in te vullen met exact dezelfde gegevens zoals dit in uw contract staat, met name voor deze velden: voornaam, familienaam, geboortedatum, klantnummer. Gelieve uw huidig e-mail adres en telefoon - of GSMnummer in te vullen. Zonder deze informatie kunnen we uw aanvraag niet behandelen. Van zodra we alle gegevens correct ontvangen, behandelen we zo snel mogelijk uw aanvraag.

Wij helpen u. Vul het formulier in.

> Vul in, klik op verzenden en wij nemen contact met u op.

(Uw contract bestaat uit 9 cijfers. Gelieve dit juist in te vullen in het formulier. Uw contractnummer is hetzelfde als uw klantnummer. Dit nummer vindt u ook op uw kaart (9 cijfers na 564188 in geval u een kredietopening heeft) of op uw rekeningoverzicht. Gelieve 1 formulier per contract in te vullen. Indien u bv. zowel een lening op afbetaling als een kredietopening heeft die onder de voorwaarden vallen, zal u bijgevolg 2 aparte aanvragen dienen in te dienen.)Verklaring op eer voor betalingsuitstel kredietnemers

 

Let op! Heeft u een verzekering die het risico van werkverlies dekt? Contacteer dan uw verzekeraar om langs deze weg eventueel een contractuele vergoeding te krijgen

We gebruiken de persoonsgegevens die u invult om uw aanvraag te verwerken. Meer weten over hoe we omgaan met persoonsgegevens? U leest het in onze privacyverklaring.

LET OP!

 • Doe uw aanvraag tijdig zodat wij dit kunnen verwerken voor uw volgende maandaflossing of voor uw nulstellingdatum. Om zeker te zijn van de verwerking van uw aanvraag, raden wij u aan uw aanvraag minstens 10 dagen voor uw volgende vervaldag of voor uw nulstellingsdatum in te dienen.
 • Alle aanvragen dienen voor 31 maart 2021 verwerkt te zijn. Wij doen ons best om alle aanvragen zo snel mogelijk te verwerken maar wij hebben een aantal werkdagen nodig. Wacht dus niet tot de laatste week van maart om uw aanvraag in te dienen.
 • Heeft u een verzekering die het risico van werkverlies dekt? Contacteer dan uw verzekeraar om langs deze weg eventueel een contractuele vergoeding te krijgen.