Wat gebeurt er met mijn verzekering(en)?

De verzekering behandelt het coronavirus zoals elke andere infectieziekte. U bent dus verzekerd zoals u dat normaal zou zijn.

  • Indien u onvrijwillig werkloos wordt (behalve tijdelijke werkloosheid) of indien u ziek wordt door het coronavirus, kan u gewoon een aangifte indienen onder uw verzekeringspolis. De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt niet tussen als u zichzelf in quarantaine plaatst bij een vermoeden van besmetting. De verzekering beschermt enkel als u arbeidsongeschikt bent wegens ziekte of letsel.

  • Het is geen fijne gedachte, maar ook bij overlijden aan het coronavirus bent u gedekt door uw overlijdensverzekering (zoals bij elke andere infectieziekte).