Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna: “Santander”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in 1985 naar Nederlands recht en gevestigd te Utrecht (NL), de Vliegend Hertlaan 77 (postcode: 3526 KT). Zij opende in 1992 haar bijkantoor in België, gevestigd te Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke, KBO nr: 0445.641.853.

Toezichthoudende overheid:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie,
Algemene Directie Economische Inspectie
https://economie.fgov.be/nl

Santander ontwikkelt reeds meer dan 15 jaar financiële producten en diensten voor consumenten in Nederland en België en handelt onder de handelsnamen: “Santander Maestro Card”, “Santander Consumer Finance” en “Santander”.

Als lid van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) onderschrijft Santander de gedragscodes en aanbevelingen van de BVK.