Bij Santander vinden we het belangrijk dat we u kunnen beschermen bij onvoorziene omstandigheden.

 

Wat als u plots ziek wordt, een ongeval krijgt of zonder werk valt?
Dankzij onze kredietbescherming kunt u zonder zorgen een moeilijke periode overbruggen. Ontdek de verschillende opties:

Overlijden

Bij overlijden wordt het resterend bedrag volledig vereffend. Uw erfgenamen moeten de lening niet verder afbetalen.

Arbeidsongeschiktheid

Na 15 dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval wordt uw maandbedrag overgenomen.

Onvrijwillige werkloosheid

Na 1 maand onvrijwillige werkloosheid wordt uw maandbedrag overgenomen (tot max. 1 jaar).

Uw verzekeringsvoordelen
Bescherming

Bescherm uzelf en/of uw familieleden van een extra financiële last.

Zorgeloos

Uw maandbedrag wordt overgenomen of uw schuld wordt kwijtgescholden.

Op maat

U kiest de verzekering die bij u past.

Hoe wordt de verzekering berekend?

De premie wordt berekend in functie van het openstaande saldo van uw kredietopening.

▪   Overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering : 0,69% per maand van het openstaand saldo
▪  
Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering : 0,59% per maand van het openstaand saldo
▪  
Overlijdensverzekering : 0,29% per maand van het openstaand saldo

De premie is een eenmalige premie voor de volledige looptijd van de lening en wordt mee gefinancierd (de premie maakt deel uit van het totale kredietbedrag). De premie wordt berekend in functie van de looptijd, het bedrag en de maandelijkse aflossing van de financiering en het aantal vezekerden en de gekozen dekkingen voor elk van deze verzekerden. 

Extra verzekeringsoptie

Wij bieden een extra verzekeringsoptie aan via Chubb: de verzekering bij blijvende invaliditeit.
Deze optie staat los van uw lening. U kunt deze verzekering dan ook op ieder gewenst moment afsluiten. 

Verzekering blijvende invaliditeit bij ongeval

Heeft u wel eens nagedacht over de gevolgen die blijvende invaliditeit na een ongeval met zich meebrengen? Chubb biedt een verzekering die snel en effectief antwoord geeft op de gevolgen die dat kan hebben voor zowel de getroffene als voor het het gezin. 

Bent u reeds een verzekerde klant en wenst u een claim in te dienen?