Bescherm uzelf en uw gezin!

Bij Santander kunt u uzelf en uw gezin beschermen ingeval er zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet! We vinden het belangrijk om u en uw gezinsleden zekerheid en gemoedsrust te geven.

Een zorgeloze lening

We staan er niet altijd bij stil, maar wat als u komt te overlijden, u een ongeval krijgt en u kunt niet werken, of u onvrijwillig uw werk verliest, dan biedt Santander Consumer Finance u de mogelijkheid om uw lening te verzekeren zodat u zonder zorgen deze moeilijke periode kunt overbruggen.

Belangrijk voor u om weten is dat u deze verzekering neemt op het moment dat u uw lening afsluit.

Wanneer beschermt deze verzekering u?

 • Overlijden | Bij overlijden wordt het resterend bedrag volledig vereffend. Uw erfgenamen moeten de lening niet verder afbetalen. Na 65 jaar enkel dekking voor overlijden als gevolg van ongeval.
 • Arbeidsongeschiktheid | Na 15 dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval wordt uw maandbedrag overgenomen.
 • Onvrijwillige werkloosheid | Na 1 maand onvrijwillige werkloosheid wordt uw maandbedrag overgenomen (tot max. 1 jaar).

 

Waarom deze verzekering?

Bescherming

Bescherm uzelf en/of uw familieleden van een extra financiële last.

Op maat

U kiest de verzekering die bij u past.

Optioneel

U bent niet verplicht om deze verzekering te nemen, maar het kan u wel gemoedsrust geven.

Hoe wordt de verzekering berekend?

De premie verschilt per lening waarbij u de verzekering afsluit:

Verzekering bij een kredietopening

De premie wordt berekend in functie van het openstaande saldo van uw kredietopening.
 • Overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering: 0,69% per maand van het openstaand saldo
 • Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering: 0,59% per maand van het openstaand saldo
 • Overlijdensverzekering: 0,29% per maand van het openstaand saldo

Verzekering bij een lening op afbetaling

Bij een lening op afbetaling kunt u de verzekeringspremie op 2 manieren betalen.
De premie maakt deel uit van het totale kredietbedrag en is een eenmalige premie voor de volledige looptijd van de lening en wordt mee gefinancierd. De premie wordt berekend in functie van de looptijd, het bedrag en de maandelijkse aflossing van de financiering en het aantal vezekerden en de gekozen dekkingen voor elk van deze verzekerden.
De verzekeringspremie wordt vooraf betaald. U zal dan een betalingsuitnodiging krijgen. Bij niet-betaling treedt het verzekeringscontract niet in werking.

Nu bieden we u een extra verzekeringsoptie!

Wij bieden een extra verzekeringsoptie aan via Chubb: de verzekering bij blijvende invaliditeit. Deze optie staat los van uw lening. U kunt deze verzekering dan ook op ieder gewenst moment afsluiten.

Verzekering blijvende invaliditeit bij ongeval

Heeft u wel eens nagedacht over de gevolgen die blijvende invaliditeit na een ongeval met zich meebrengen? Chubb biedt een verzekering die snel en effectief antwoord geeft op de gevolgen die dat kan hebben voor zowel de getroffene als voor het het gezin.

 

Bent u reeds een verzekerde klant en wenst u een claim in te dienen?

Nuttige documenten

Ontdek de verzekering bij de kredietopening:


Ontdek de verzekering bij de lening op afbetaling:

Lees het beleid met betrekking tot het belangenconflict CNP.
Lees het beleid met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens.

Informatie Verzekeringsbemiddelaar. Klik hier.

Heeft u een vraag over uw verzekering?

Neem hieronder dan zeker een kijkje in de veelgestelde vragen!

Is een verzekering verplicht?

Nee, u bent niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Een verzekering afsluiten beschermt u en uw familie evenwel tegen een extra financiële last bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

 • Bij overlijden wordt het resterend bedrag volledig vereffend.
 • Na 15 dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval wordt uw maandbedrag overgenomen.
 • Na 1 maand onvrijwillige werkloosheid wordt uw maandbedrag overgenomen (tot maximum 1 jaar).
Wanneer eindigt mijn verzekering?

Indien u een verzekering bij uw lening op afbetaling heeft, eindigt uw dekking:

 • op de datum waarop uw lening vervalt, beëindigt of volledig afbetaald is
 • op de initieel overeengekomen datum waarop uw lening zou eindigen, zelfs indien de lening verder loopt
 • op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige werkloosheid
 • op de dag waarop u 80 jaar wordt voor de dekking Overlijden
 • op de dag waarop u op pensioen, vervroegd pensioen of brugpensioen gaat (behalve voor de dekking Overlijden)

Indien u een verzekering bij uw kredietopening heeft, eindigt uw dekking:

 • op de datum waarop uw kredietopening vervalt of beëindigt
 • op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige werkloosheid
 • op de dag waarop u 70 jaar wordt voor de dekking Overlijden
 • op de dag waarop u op pensioen, vervroegd pensioen of brugpensioen gaat (behalve voor de dekking Overlijden)

U vindt ook alle informatie terug in de informatiefiches en/of de algemene voorwaarden. 

Kan ik mijn verzekering annuleren?

Jazeker. 

Indien u een verzekering bij uw lening op afbetaling heeft, kunt u deze jaarlijks opzeggen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag

Indien u een verzekering bij uw kredietopening heeft, kunt u deze ten allen tijde opzeggen.

Is de verzekering leeftijdsgebonden?

Ja, uw leeftijd bepaalt voor een deel voor welke verzekering u in aanmerking komt.

 • Dekking overlijden: 18 tot en met 70 jaar voor een kredietopening en tot en met 80 jaar voor een lening op afbetaling. Let wel, vanaf 65 jaar biedt de verzekering enkel nog dekking tegen overlijden door een ongeval.*
 • Dekking arbeidsongeschiktheid: 18 tot en met 65 jaar
 • Dekking onvrijwillige werkloosheid: 18 tot en met 65 jaar

 

*Bijvoorbeeld:

Indien u de dekking overlijden en arbeidsongeschiktheid heeft, wordt de dekking arbeidsongeschiktheid automatisch afgesloten op uw 65e verjaardag. De dekking overlijden loopt wel door, maar biedt dus enkel nog dekking tegen overlijden door een ongeval. 

Wat zijn de uitsluitingen voor de verzekering?

Er zijn een aantal risico's uitgesloten. In de algemene voorwaarden en informatiefiches kunt u de lijst raadplegen. Deze lijst is niet limitatief.

Bij wie ben ik verzekerd?

U bent klant bij Santander Consumer Finance met uw lening op afbetaling of uw kredietopening van onbepaalde duur. Santander Consumer Finance opereert als tussenpersoon om u een verzekering bij uw krediet aan te bieden. Dit betekent dat wij u een verzekering aanbieden via één van onze verzekeringspartners: CNP Santander Insurance (CNPSI) of London General Insurance (LGL/LGI). 

Bij wie van onze partners u verzekerd bent, hangt af van de datum waarop u de polis afgesloten heeft. U vindt de naam van uw verzekeraar op uw polis terug. 

 • Indien uw verzekering afgesloten werd tot en met 2 april 2018, bent u verzekerd via LGL/LGI. 
 • Indien uw verzekering afgesloten werd vanaf 3 april 2018, bent u verzekerd via CNPSI.

Kijk altijd eerst na bij welke verzekeraar u juist verzekerd bent voordat u contact met hen opneemt of een claim indient.

Bent u niet zeker? Neem dan contact met ons op

Contactgegevens:

CNP Santander Insurance Life DAC / CNP Santander Insurance Europe DAC
klantenservice@be.cnpsantander.com
09 235 51 13

London General Life Company Limited / London General Insurance Company Limited
info.be@assurant.com
078 48 38 54

Onze verzekeraars werken zelf ook samen met derde partijen. Klik hier voor een overzicht. 

Hoeveel betaal ik voor mijn verzekering?

Indien u een verzekering bij een kredietopening heeft, wordt de premie berekend als een percentage van het openstaand saldo

 1. Overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering : 0,69% per maand van het openstaand saldo
 2. Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering : 0,59% per maand van het openstaand saldo
 3. Overlijdensverzekering : 0,29% per maand van het openstaand saldo


Bij een lening op afbetaling kunt u de verzekeringspremie op 2 manieren betalen.
De premie maakt deel uit van het totale kredietbedrag en is een eenmalige premie voor de volledige looptijd van de lening en wordt mee gefinancierd. De premie wordt berekend in functie van de looptijd, het bedrag en de maandelijkse aflossing van de financiering en het aantal vezekerden en de gekozen dekkingen voor elk van deze verzekerden.

De verzekeringspremie wordt vooraf betaald. U zal dan een betalingsuitnodiging krijgen. Bij niet-betaling treedt het verzekeringscontract niet in werking.