Wat controleer je eerst?

✔   Kijk eerst goed na wie de verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance.   
✔   De verzekeraar staat op het polisformulier (en is afhankelijk van de datum waarop u de polis afgesloten heeft). 

Het indienen van een schadeaangifte, betekent niet dat u ook automatisch recht heeft op een tussenkomst vanwege de verzekeraar. De verzekeraar zal de schadeaangifte beoordelen aan de hand van de verzekeringsvoorwaarden om het recht op een tussenkomst of kwijtschelding van de schuld vast te stellen.

 

Hoe verloopt het proces?

1.   Download het claimformulier
2.   Vul dit volledig in
3.   Stuur het ingevulde formulier en de gevraagde bijlage(n) (bvb. medisch attest of overlijdensakte) terug naar het adres zoals aangegeven op het formulier
4.   De verzekeraar gaat na of u recht heeft op de schadeclaim

Let op: een onvolledig ingevuld formulier of ontbrekende bijlagen kan de afhandeling van uw dossier vertragen.

Wanneer is het aangewezen om een schade-aangifte in te dienen?

▪ Bij overlijden door ziekte was de overledene (verzekerde) jonger dan 65 jaar op het moment van overlijden
▪ Bij overlijden door ongeval was de overledene (verzekerde) jonger dan 80 jaar op het moment van overlijden
▪ U beschikt over een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand

▪ De overledene (verzekerde) was jonger dan 70 jaar op het moment van overlijden
▪ U beschikt over een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand

▪ U bent jonger dan 65 jaar
▪ U kunt niet gaan werken ten gevolge van ziekte en/of ongeval
▪ U bent tenminste 67% arbeidsongeschikt
▪ U beschikt over een medisch getuigschrift
▪ U zal meer dan 14 dagen ononderbroken niet kunnen gaan werken

▪ U bent jonger dan 65 jaar
▪ U bent volledig werkloos
▪ U bent onvrijwillig werkloos geworden
▪ U had een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (geen interim of tijdelijk contract)
▪ U werkte minstens 16 uur per week
▪ U bent reeds meer dan 30 dagen ononderbroken werkloos en ontvangt werkloosheids- of wachtuitkeringen voor deze periode
▪ Uw werkloosheid is niet begonnen gedurende de eerste 6 maanden na het afsluiten van de verzekering

 

Schade-aangifte formulieren

London General Insurance

▪    Overlijden
▪    Arbeidsongeschiktheid
▪    Werkloosheid
▪    Kaartverzekering

(Voor polissen afgesloten tot en met 2 april 2018)

CNP Santander Insurance:

▪    Overlijden
▪    Arbeidsongeschiktheid
▪    Werkloosheid

(Voor polissen afgesloten na 3 april 2018)

Heeft u vragen over uw schade-aangifte?

Hieronder vindt u de contactgegevens terug van uw verzekeraar.

✔ Ga eerst na wie uw verzekeraar is voordat u contact opneemt!
✔ Kijk ook goed na op het schade-aangifteformulier naar wie u de claim moet opsturen. 


CNP Santander Insurance Life DAC / CNP Santander Insurance Europe DAC

klantenservice@be.cnpsantander.com
09 235 51 13

London General Life Company Limited / London General Insurance Company Limited
info.be@assurant.com
078 48 38 54