Terug naar overzicht

Het verstrekken van krediet en wat er allemaal bij komt kijken

Het verstrekken van krediet en wat er allemaal bij komt kijken

Hoe wordt een lening op afbetaling of kredietopening verstrekt en wat komt er allemaal bij kijken…

In dit artikel willen wij u graag uitleggen hoe een lening wordt verstrekt. Elke aanvraag en elke consument is uniek, vandaar dat elk dossier individueel wordt bekeken.

Daarnaast zijn er een aantal wettelijke en interne regels waar de kredietverstrekker zich aan moet houden om een lening wel of niet te verstrekken. We leggen u hieronder uit hoe het verlenen van een lening in zijn werking gaat.


U dient een aanvraag in voor een persoonlijke lening of een kredietopening in. En dan….

Een lening op afbetaling, een verkoop op afbetaling en een kredietopening behoren tot de Wet op het Consumentenkrediet die de kredieten tussen u en een professionele kredietverstrekker regelt.

Voorwaarden waaraan de kredietverstrekker moet voldoen om een krediet toe te kennen 

  • Verzamelen van informatie

De kredietgever  is wettelijk verplicht om te onderzoeken of uw gevraagde leenbedrag financieel haalbaar voor u is en of u dit kunt terugbetalen zonder uzelf in de financiële problemen te brengen. U zult verschillende vragen krijgen die u via een online aanvraagformulier ingeeft of die u rechtstreeks beantwoordt aan een medewerker. Op die manier vormt de kredietverstrekker zich een eerste beeld van uw financiële situatie.

Vragen over uw persoonlijke en financiële situatie

U zult vragen krijgen over uw inkomsten en uw lasten. Of u nog andere kredieten heeft lopen. Ook wordt u gevraagd of u getrouwd bent, samenwonend, alleenstaande of gescheiden bent en of u kinderen heeft. Of u eigenaar van uw woning  bent of huurt… Of u alimentatie betaalt of huurinkomsten ontvangt. Of u werkt, full time of part time,… 

Doel van het krediet
De kredietverstrekker zal ook willen weten waarvoor u het krediet wilt gebruiken. Heeft u geld nodig voor het installeren van een nieuwe keuken, de aankoop van een elektrische fiets, het herfinancieren van lopende leningen,… ook daar wordt rekening mee gehouden bij het onderzoek van uw dossier. Wilt u meer weten over het doel van een lening? Hierin leest u alles over de persoonlijke lening en de verschillende doelen van een lening.

Andere lasten waar rekening mee wordt gehouden via een forfait

U en ik betalen allemaal vaste kosten zoals elektriciteit, gas, gsm- en/of  telefoonabonnementen, verzekeringen, etc. Allemaal kosten die nodig zijn in  ons dagelijks leven. Een kredietverstrekker is niet verplicht om de bedragen van deze kosten van u te weten, maar zal een forfait nemen. Met dit forfait houden we rekening met gebruikelijke vaste kosten die mensen doorgaans hebben. Zo kan voorkomen worden dat u in geldnood komt door te hoge vaste lasten.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren of kortweg CKP
De kredietverstrekker is ook verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen vooraleer hij u een krediet toekent. In de CKP zijn alle lopende contracten van Belgische consumentenkredieten en hypothecaire kredieten geregistreerd. Naast de lopende contracten, is er ook informatie te vinden over iedereen die hun kredieten niet op tijd hebben terugbetaald, in de volksmond bekend als de zwarte lijst. De zwarte lijst bevat alle kredieten die niet tijdig terugbetaald zijn en blijven gedurende 12 maand bewaard in de CKP. Dat betekent dat uw krediet niet zal toegekend worden en dit zolang u negatief bent gemeld (op zwarte lijst staat). Lees meer over de CKP.

Voorwaarden van de kredietverstrekker
Naast de verplichte controle bij de CKP, heeft elke kredietverstrekker zijn eigen interne regels inzake risicobeheer waarbij wordt bekeken of uw lening op basis van alle verzamelde info kan verstrekt worden en of u maandelijks voldoende budget heeft om uw lening terug te betalen.
Wat vooral belangrijk is, is dat de kredietverstrekker moet handelen als een ‘waakzaam persoon’ en zorgen dat uw nieuwe lening u financieel niet in de problemen brengt.

 

  • Beoordelen van de kredietaanvraag

Nu de kredietverstrekker over al deze informatie beschikt, beoordeelt de kredietverstrekker uw kredietaanvraag en of u al dan niet de lening kunt terugbetalen. Indien ja, wordt uw kredietaanvraag toegekend. Indien de kredietverstrekker oordeelt dat het ongunstig is om u een krediet toe te kennen, zal hij u dit in detail uitleggen.

 

  • Adviseren van welk soort krediet en welk kredietbedrag bij u past

Dan volgt nog het advies welk kredietbedrag u wordt verstrekt en welk soort krediet het beste bij u past. Het kan zijn dat de kredietverstrekker u een persoonlijke lening (ook gekend als lening op afbetaling) of een kredietopening aanraadt.
Bij een lening op afbetaling ontvangt u het geleende bedrag in één keer, betaalt u maandelijks een vast bedrag, kent u op voorhand de einddatum van uw lening en blijft de rente van uw lening vast gedurende de ganse aflossingsperiode. Bij Santander Consumer Finance kunt u een lening bedrag aanvragen tot maximum €50.000. Het maximum bedrag kan bij andere kredietverstrekkers hoger of lager liggen.
Bij een kredietopening kunt u bij Santander Consumer Finance tot maximum 5.000 euro lenen. U krijgt een kredietlimiet en dit bedrag wordt in één keer uitbetaald, u betaalt maandelijks een flexibel bedrag af, in functie van het bedrag dat u heeft opgenomen. U betaalt dus rente op het uitstaand kapitaal. Heeft u niets opgenomen van uw kredietlimiet, dan betaalt u niets. Bij een kredietopening ontvangt u een Maestro kaart waarmee u overal geld kunt opnemen via geldautomaten en in winkels, restaurants in België en in het buitenland contactloos kunt betalen.

 

Als u akkoord gaat met het krediet, dan gaat de kredietverstrekker dit krediet in de CKP registreren.

U heeft wel al een vermoeden dat er een pak administratie is gemoeid bij een aanvraag voor een persoonlijke lening en een kredietopening. Dit zullen we toelichten in een volgend artikel.


Moeten alle kredietverstrekkers deze voorwaarden toepassen?

Ja. Om krediet te mogen verstrekken, moet een Belgische kredietgever eerst en vooral van de FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten) een erkenning ontvangen en geregistreerd zijn. Hieraan zijn heel wat wettelijke verplichtingen vereist waarvan onder andere de klanten bescherming bieden tegen overkreditering.

 
Indien u meer wilt weten over onze leningen, dan kunt u ons zonder enige verplichting contacteren via 09 235 50 96. Een medewerker zal met u praten over wat uw behoeften en noden zijn, welk soort lening het beste bij uw project past en wat de mogelijkheden zijn. Wilt u liever eerst zelf kijken wat onze tarieven zijn, dan kunt u op de knop hieronder klikken en kunt u uw lening simuleren. U kunt ook een aanvraag indienen, dit is totaal vrijblijvend. Een medewerker zal U daarna contacteren om dit verder met u te bespreken. Een derde mogelijkheid is een email met uw vragen te sturen naar branch@santander.be.