Wat doet Santander Consumer Finance voor mensen met schulden of betaalachterstanden?

Wij willen voorkomen dat mensen in de problemen komen. En als er problemen zijn, willen wij samen zoeken naar een oplossing. Daar staat tegenover dat we van onze klanten met een achterstand verwachten dat ze contact met ons opnemen, meewerken aan het zoeken naar een oplossing en zich aan de afspraken houden. Daarom vragen we u om ons zeker te contacteren.