Hoe wordt mijn maandelijkse betaling voortaan berekend?

Vanaf februari 2020 berekent Santander het bedrag van uw maandelijkse betaling op een andere manier. Voortaan bestaat deze som uit een basisbedrag vermeerderd met eventuele kosten.

Het basisbedrag

  • wordt elke maand berekend op het openstaand kapitaal + intrest
  • 1/18e – 1/24e – 1/36e, afhankelijk van uw kredietlimiet

Kosten

Voorbeelden van deze kosten:

  • kost cashopname geldautomaat ( Santander Card)
  • kaartbijdrage (vervanging Santander Card)
  • verzekeringspremie
  • administratiekost (herinneringsbrief)
  • verzendkosten rekeningoverzicht

Het bedrag van uw maandelijkse betaling stijgt met het totaalbedrag van deze kosten. Santander raadt u daarom aan bewust om te gaan met uw krediet om hoge maandbedragen te vermijden.