Hoe wordt mijn maandelijkse betaling voortaan berekend?

Vanaf februari 2020 berekent Santander het bedrag van uw maandelijkse betaling op een andere manier. Voortaan bestaat deze som uit een basisbedrag vermeerderd met eventuele kosten.

Het basisbedrag

  • wordt elke maand berekend op het openstaand kapitaal + intrest
  • 1/18e – 1/24e – 1/36e, afhankelijk van uw kredietlimiet

Kosten

Voorbeelden van deze kosten:

  • kost cashopname geldautomaat ( Santander Maestro Card)
  • kaartbijdrage (vervanging Santander Maestro Card)
  • verzekeringspremie
  • administratiekost (herinneringsbrief)
  • verzendkosten rekeningoverzicht

Het bedrag van uw maandelijkse betaling stijgt met het totaalbedrag van deze kosten. Santander raadt u daarom aan bewust om te gaan met uw krediet om hoge maandbedragen te vermijden.

Voorbeeld:
Uw kredietlimiet is € 1.250 en uw betaaldatum is de 15de van elke maand. Stel, uw restsaldo bedraagt € 1.000 en op 25 februari 2020 doet u een geldopname via een bankautomaat. Voor deze transactie worden € 4,95 kosten aangerekend. Hoeveel moet u betalen op 15 maart 2020?

Ongeveer 14 dagen vóór uw betaaldatum, in dit geval 1 maart 2020, wordt uw maandbedrag berekend én vastgelegd op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn.
De berekening van uw eerstvolgende maandelijkse betaling gebeurt dan als volgt:

Restsaldo

Maandintrest
(1,13%)

Basisbedrag
(restsaldo + intresten / 18)
Kosten Bedrag maandelijkse betaling
€1.000 €11,30 €56,18 €4,95 €61,13