In het ABC van het krediet vindt u meer uitleg over veelgebruikte termen binnen Santander.

A

Aflossing
Het bedrag dat u maandelijks voor uw lening terugbetaalt. Het omvat alle kosten. Bij een lening op afbetaling betaalt u elke maand een vast bedrag. Bij een kredietopening (Santander Card) wordt de aflossing berekend op basis van het opgenomen bedrag.

Aflossingstabel
Een tabel waarin u alle belangrijke informatie over uw lening op afbetaling terug kan vinden: de intresten, de looptijd, de maandbedragen en de totale kost.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een verzekering die ervoor zorgt dat als u door een ongeval of ziekte voor een langere tijd niet meer kunt werken, de maandelijkse aflossing wordt overgenomen door de verzekeringsmaatschappij.

Autolening
Hebt u wat extra budget nodig voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands wagen? Met de persoonlijke lening op afbetaling van Santander Consumer Finance kunt u tot 50.000 euro lenen. Wij vragen geen offertes of facturen.

B

Berekening lening
Een berekening of simulatie laat u zien hoeveel u maandelijks zou terugbetalen voor een bepaald ontleend bedrag. Deze berekening is volledig vrijblijvend en anoniem via de online berekeningsmodules. Of u het gewenste bedrag kunt lenen, weet u pas na het aanvragen van een lening.

Beschermingsplan
Het Santander Consumer Finance Beschermingsplan is een vrijblijvende verzekering die u bij uw lening kunt afsluiten. Het beschermingsplan bestaat uit 3 verzekeringen die al dan niet gecombineerd kunnen worden:

  • overlijdensverzekering
  • verzekering voor arbeidsongeschiktheid
  • verzekering voor onvrijwillige werkloosheid

Voor meer informatie, lees de


Beschikbaar bedrag / beschikbare reserve / beschikbaar saldo
Met de Santander Card beschikt u over een permanente geldreserve. Het beschikbaar bedrag is het resterende bedrag van uw kredietlimiet dat u nog kunt opvragen. U kunt dit doen door cash geld op te nemen via de geldautomaten of u kunt het geld gebruiken voor aankopen in een winkel aangesloten bij het Maestro Netwerk.

Budget Card
Via de Santander Budget Card beschikt u steeds over een toegankelijke geldreserve, zodat u uw aankopen niet hoeft uit te stellen. Het geld dat u opvraagt, betaalt u flexibel terug in maandelijkse schijven. U kunt de Santander Budget Card in meer dan 1400 winkels gebruiken, die aangesloten zijn bij Santander Consumer Finance.

C

Cash service
Via de Cash service kunt u geld laten overschrijven naar uw zichtrekening. De cash service is 24/7 telefonisch bereikbaar via 09/235 51 00 (zonaal tarief) of online via Mijn Rekening. Het opgevraagde bedrag is binnen de 3 werkdagen beschikbaar op uw rekening.

Centralisatie van leningen
Centraliseren of hergroeperen van leningen wil zeggen dat u al uw verschillende leningen samenbrengt bij één kredietverstrekker. Dit heeft heel wat voordelen. Het is niet alleen overzichtelijker, maar vaak ook een heel stuk goedkoper. Klik hier om een afspraak te maken in één van onze kantoren zodat we voor u kunnen berekenen wat de voordelen zijn.

CKP
De CKP of Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België informeert over het leen- en aflossingsgedrag van consumenten in België. Wanneer u een lening aanvraagt, is elke kredietgever verplicht uw gegevens bij de CKP te raadplegen. Zo kunnen we u een lening voorstellen die haalbaar is voor uw budget. Lees meer over de CKP.

Credit card
De Santander Card is geen credit card, maar een debetkaart. Bij een debetkaart zijn er:

  • geen vaste jaarlijkse kosten (als u de kaart niet gebruikt is deze volledig gratis)
  • er zijn geen kosten bij transacties in de winkels
  • er is enkel een kost van € 4,95 bij een geldopname uit betaalautomaten (cash geld opnemen via Mijn Rekening of www.santander.be/geld blijft gratis)
D

Debetrente
De debetrente is de vergoeding die u maandelijks betaalt voor het opgenomen kredietbedrag. De debetrente wordt uitgedrukt in het JKP of jaarlijks kostenpercentage.

Doel van de lening
Geeft aan waaraan u het geld van uw lening wilt besteden. Dit hoeft u bij Santander Consumer Finance niet te specifiëren. U besteedt het geld zoals u wil, in alle vrijheid. We vragen u geen offertes of facturen.

Domiciliëring
De betaling van uw maandelijkse aflossing via de bank, zonder rompslomp. U hoeft zelf niets te doen: op de betaaldag wordt het bedrag automatisch van uw rekening gehaald en overgemaakt aan Santander Consumer Finance. Op die manier verliest u de maandelijkse betaling niet uit het oog en vermijdt u ook onnodige extra kosten voor laattijdige betalingen.

Duurtijd van een lening op afbetaling
De duurtijd geeft aan hoe lang de afbetaling van uw lening loopt. Dit wordt in maanden uitgedrukt. Als de looptijd bijvoorbeeld 24 maanden is, dan zult u gedurende 24 maanden een vast maandelijks bedrag terugbetalen. Na deze periode is uw lening terugbetaald en heeft u geen verplichtingen meer.

E

Eerste vervaldag
De datum waarop u voor het eerst een maandbedrag betaalt. Dit is ongeveer 1 maand na de datum van ondertekening van het contract.

H

Hergroepering van leningen
Hergroeperen of centraliseren van leningen wil zeggen dat u al uw verschillende leningen samenbrengt bij één kredietverstrekker. Dit heeft heel wat voordelen. Het is niet alleen overzichtelijker, maar vaak ook een heel stuk goedkoper. Klik hier om een afspraak te maken in één van onze kantoren zodat we voor u kunnen berekenen wat de voordelen zijn.

I

Infofiche
Een infofiche is een ander woord voor SECCI. SECCI staat voor “Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet”. De infofiche of SECCI is een verplicht precontractueel document waarin u de Europese standaardinformatie over consumentenkredieten kunt terugvinden. De fiche bevat alle informatie die u als consument nodig hebt om uw krediet te analyseren.

Intrest
Intrest is de vergoeding die u aan de kredietverstrekker betaalt voor het lenen van een bepaald bedrag. Dit wordt uitgedrukt in het JKP of jaarlijks kostenpercentage.

J

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is de vaste jaarlijkse debetrentevoet. Wanneer u verschillende leningen vergelijkt doet u dit best aan de hand van het JKP. Alle banken berekenen het JKP immers op dezelfde manier.

K

Kredietgever
Diegene die geld verstrekt, in de vorm van een lening, aan iemand die erom vraagt.

Kredietlijn/kredietopening/(permanente) geldreserve
Via de kredietlijn/kredietopening/(permanente) geldreserve kunt u cash geld laten overschrijven naar uw zichtrekening. Het geld dat u opvraagt, betaalt u flexibel terug in maandelijkse schijven.

Kredietnemer
De persoon die een lening aangaat bij een financiële instelling.

L

Leenscan
Weet u niet zeker welk product het best past bij uw behoeften? Met de leenscan kent u het antwoord in enkele muiskliks.

Lening op afbetaling
Een lening op afbetaling of een persoonlijke lening is een kredietovereenkomst waarbij geld ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemer. Via periodieke, vaste aflossingen wordt de lening terugbetaald.

Lening voor alle doeleinden
Een lening voor alle doeleinden wil zeggen dat u het geleende bedrag vrij kunt besteden. U gebruikt het geld voor wat u wil en u hoeft geen offertes of facturen voor te leggen.

Loonfiche
Het document dat u maandelijks van uw werkgever krijgt. Hierop staat de berekening van uw loon. Bij het afsluiten van een lening vraagt Santander Consumer Finance een kopie van een recente loonfiche.

Looptijd
De looptijd geeft aan hoe lang de afbetaling van uw lening loopt. Dit wordt in maanden uitgedrukt. Is de looptijd bijvoorbeeld 24 maanden, dan zult u gedurende 24 maanden een vast maandelijks bedrag terugbetalen. Na deze periode is uw lening terugbetaald en heeft u geen verplichtingen meer.

 

M

Maandbedrag
Het bedrag dat u maandelijks voor uw lening terugbetaalt. Het omvat alle kosten. Bij een lening op afbetaling betaalt u maandelijks een vast bedrag. Bij een kredietopening (Santander Card) wordt de aflossing berekend op basis van het opgenomen bedrag.

Mijn Rekening
Mijn Rekening houdt in dat u als klant 24/7 uw bankzaken via het internet kunt regelen. Zo kunt u onder andere uw saldo raadplegen, geld storten en geld opvragen via cash service.

N

Nulstelling

Wat is de nulstelling?
De nulstelling maakt deel uit van de Belgische wetgeving op het consumentenkrediet. De wet bepaalt dat het door u opgenomen bedrag van uw kredietopening binnen een wettelijk vastgelegde periode op "nul" moet komen. Deze termijn hangt af van de kredietlimiet.

Wat gebeurt er als het restsaldo op de nulstellingdatum niet op 'nul' staat?
U verliest het recht op kredietopname. Nieuwe aankopen of geldopnames zullen dan pas mogelijk zijn nadat u het openstaand saldo volledig heeft terugbetaald.

Wat gebeurt er als het restsaldo 1 maand na de nulstellingdatum niet op 'nul' staat?
Jammer genoeg is Santander Consumer Finance dan wettelijk verplicht uw krediet negatief te melden bij de Nationale Bank van België.

Wanneer kan ik mijn kredietopening weer gebruiken van zodra het op 'nul' staat?
Van zodra het opgenomen bedrag op ‘nul’ staat, kunt u een aantal dagen later uw kredietopening opnieuw gebruiken. Dit betekent het begin van een nieuwe nulstellingstermijn en kunt u opnieuw cash geld opnemen.

Waar vind ik mijn nulstellingsdatum?

  • op uw rekeningoverzicht
  • via Mijn Rekening
  • via 09/235.50.60, optie 2
O

Overlijdensverzekering
Een verzekering die ervoor zorgt dat wanneer u overlijdt, uw erfgenamen de lening niet verder moeten afbetalen. Het resterende bedrag van uw lening wordt dan door de verzekeringsmaatschappij betaald.

Overname van leningen
Met een overname worden verschillende leningen samengevoegd, men spreekt ook wel van leningen hergroeperen of centraliseren. Dit heeft heel wat voordelen. Het is niet alleen overzichtelijker, maar vaak ook een heel stuk goedkoper. Klik hier om een afspraak te maken in één van onze kantoren zodat we voor u kunnen berekenen wat de voordelen zijn.

P

Permanente geldreserve
Met de Santander Maestro Card hebt u een permanente geldreserve. Met de Maestro Card kunt u cash geld uit betaalterminals halen of aankopen betalen bij alle handelaars die aangesloten zijn bij het Maestro netwerk. De opgenomen bedragen betaalt u nadien terug in kleine maandelijkse schijven.

Persoonlijke lening
Een persoonlijke lening of een lening op afbetaling is een kredietovereenkomst waarbij geld ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemer. Via periodieke, vaste aflossingen wordt de lening terugbetaald.

R

Renovatielening
Hebt u wat extra budget nodig om uw renovatieplannen waar te maken? Met de persoonlijke lening op afbetaling van Santander Consumer Finance kunt u tot 50.000 euro lenen. Wij vragen enkel offertes van de uitgevoerde werken.

Rente
De rente is de vergoeding die u maandelijks betaalt voor het opgenomen kredietbedrag. De debetrente wordt uitgedrukt in het JKP of jaarlijks kostenpercentage.

Rijksregisternummer
U vindt dit nummer op de achterkant van uw identiteitskaart. Het begint met uw geboortedatum in omgekeerde volgorde: jaar, maand, dag.

S

Saldo
Het saldo geeft aan hoeveel geld er op uw rekening bij Santander Consumer Finance staat.

Santander Card
Met de Santander Card hebt u een permanente geldreserve. Met de kaart kunt u cash geld uit betaalterminals halen of aankopen betalen bij alle handelaars waar het logo van uw kaart zichtbaar is. De opgenomen bedragen betaalt u nadien terug in kleine maandelijkse schijven.

Schuldsaldoverzekering
Een verzekering die ervoor zorgt dat wanneer u overlijdt, uw erfgenamen de lening niet verder moeten afbetalen. Het resterende bedrag van uw lening wordt dan door de verzekeringsmaatschappij betaald.

SECCI
SECCI staat voor “Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet”. De SECCI is een verplicht precontractueel document waarin u de Europese standaardinformatie over consumentenkredieten kunt terugvinden. De SECCI bevat alle informatie die u als consument nodig hebt om uw krediet te analyseren.

Simulatie
Een berekening of simulatie laat u zien hoeveel u maandelijks zou terugbetalen voor een bepaald ontleend bedrag. Deze berekening kan vrijblijvend en anoniem. Of u het gewenste bedrag kunt lenen, weet u pas als u een vrijblijvende aanvraag doet voor uw lening.

Simulator
Een simulator laat u zien hoeveel u maandelijks zou terugbetalen voor een bepaald ontleend bedrag. Deze berekening is volledig vrijblijvend en anoniem via de online berekeningsmodules. Of u het gewenste bedrag ook kunt lenen, weet u pas na het aanvragen van een lening.

T

Termijn
De termijn geeft aan hoe lang de afbetaling van uw lening loopt. Dit wordt in maanden uitgedrukt. Is de looptijd bijvoorbeeld 24 maanden, dan zult u gedurende 24 maanden een vast maandelijks bedrag terugbetalen. Na deze periode is uw lening terugbetaald en heeft u geen verplichtingen meer.

Terugbetaling
Dit is het bedrag dat u maandelijks voor uw lening terugbetaalt. Het omvat alle kosten. Bij een lening op afbetaling betaalt u maandelijks een vast bedrag. Bij een kredietopening (Santander Maestro Card) wordt de aflossing berekend op basis van het opgenomen bedrag.

U

Uitbetaling
Als uw leningaanvraag werd goedgekeurd, wij het ondertekende contract en alle nodige documenten ontvangen hebben, dan wordt het ontleende bedrag rechtstreeks op uw zichtrekening gestort. In het geval u leningen hergroepeert, dan kunnen uitbetalingen ook rechtstreeks aan andere kredietverstrekkers gebeuren.

V

Vakantielening
Hebt u wat extra budget nodig om uw vakantieplannen waar te maken? Met de persoonlijke lening op afbetaling van Santander Consumer Finance kunt u tot 50.000 euro lenen. Wij vragen geen offertes of facturen.

Vervroegde terugbetaling
Indien u een lening op afbetaling sneller dan voorzien wil afbetalen, dan kan dit. In dat geval wordt wel een vergoeding aangerekend, omdat u het contract voor de vooropgestelde einddatum verbreekt: de wederbeleggingsvergoeding. Wenst u het uitstaand bedrag van uw Santander Card sneller terug te betalen, dan kunt u zelf het bedrag van uw maandelijkse aflossing verhogen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

W

Wederbeleggingsvergoeding
Indien u een lening op afbetaling sneller dan voorzien wilt afbetalen, dan kan dit. In dat geval wordt wel een vergoeding aangerekend omdat u het contract voor de vooropgestelde einddatum verbreekt: de wederbeleggingsvergoeding.

Werkloosheidsverzekering
Een verzekering die ervoor zorgt dat de maandelijkse aflossing van uw lening gedurende maximum 12 weken wordt overgenomen, als u onvrijwillig zonder werk valt.