U heeft drie verschillende documenten ontvangen als bijlage in de mail:

 • Overeenkomst kredietopening van onbepaalde duur (bestaande uit 15 pagina's)
 • Afstand van loon en vordering
 • Europees domiciliëringsmandaat SEPA

Lees onderstaande instructies goed door.  Zorg ervoor dat uw handtekening altijd overeenkomt met de handtekening op uw identiteitskaart. Contracten die niet correct zijn of onvolledig zijn ingevuld, worden teruggestuurd.

Overeenkomst kredietopening van onbepaalde duur

Open het document: Overeenkomst kredietopening van onbepaalde duur

Op pagina 15, in het blanco vakje, vult u volgende zaken in:

 • Schrijf volgende zin eigenhandig en volledig over: “Gelezen en goedgekeurd voor (bedrag in cijfers**) euro op krediet”
 • Datum
 • Uw handtekening

**Vul hier uw kredietbedrag in. Indien u bijvoorbeeld een kredietaanvraag voor €1.500 heeft gedaan, schrijft u eigenhandig: "Gelezen en goedgekeurd voor 1500 euro op krediet"

Afstand van loon en vordering

Open het document: Afstand van loon en vordering

Op pagina 1, in het blanco vakje, vult u volgende zaken in:

 • Datum
 • Uw handtekening
Europees domiciliëringsmandaat SEPA

Open het document: Europees domiciliëringsmandaat SEPA

In het blanco vakje, vult u volgende zaken in:

 • Datum
 • Uw handtekening

Overloop zeker onderstaande puntjes nog voordat u het contract opnieuw inscant en oplaadt in het portaal: 

 • Handtekening komt overal overeen met de handtekening op de identiteitskaart
 • De zin "Gelezen en goedgekeurd voor (bedrag in cijfers) euro op krediet" is eigenhandig en volledig overgeschreven