Liever persoonlijk contact?

We begrijpen het als u liever persoonlijk contact heeft. Verzamel in dat geval de vereiste documenten en wij bellen u in verband met uw aanvraag voor een kredietopening persoonlijk met u door te nemen zodat u nog vragen kunt stellen. Als alles duidelijk voor u is, ontvangt u uw contract via email of via post. U kunt dit rustig doornemen. Eens u uw contract voor uw krediet digitaal heeft ondertekend via itsme of eID en dit oplaadt, samen met de nodige bewijsdocumenten - zoals een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van bankrekeninguittreksels met bewijs van loon - wordt uw contract geboekt. U kunt ons ook alles per post toesturen.

Na definitieve goedkeuring maken wij binnen een paar werkdagen het geld aan u over.