Wat gebeurt er als het restsaldo op de nulstellingdatum niet op 'nul' staat?

U verliest het recht op kredietopname. Nieuwe aankopen of geldopnames zullen dan pas mogelijk zijn nadat u het openstaand saldo volledig heeft terugbetaald.