In geval van arbeidsongeschiktheid

  • U bent jonger dan 65 jaar
  • U kunt niet gaan werken ten gevolge van ziekte en/of ongeval
  • U bent tenminste 67% arbeidsongeschikt
  • U beschikt over een medisch getuigschrift
  • U zal meer dan 14 dagen ononderbroken niet kunnen gaan werken