In geval van werkloosheid

  • U bent jonger dan 65 jaar
  • U bent volledig werkloos
  • U bent onvrijwillig werkloos geworden
  • U had een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (geen interim of tijdelijk contract)
  • U werkte minstens 16 uur per week
  • U bent reeds meer dan 30 dagen ononderbroken werkloos en ontvangt werkloosheids- of wachtuitkeringen voor deze periode
  • Uw werkloosheid is niet begonnen gedurende de eerste 6 maanden na het afsluiten van de verzekering