Verwerking krediet- en persoonsgegevens

1. Wat wil deze communicatie zeggen?

We financieren onze activiteiten bij een andere partij en verstrekken zekerheden aan de financiële instellingen die ons financieren. In het kader hiervan kunnen uw gegevens gedeeld worden met deze partijen. Wij zijn wettelijk verplicht u hierover in te lichten. U hoeft zich geen zorgen te maken, voor u verandert er voorlopig helemaal niets. Santander neemt hierbij stappen om uw krediet- en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Zo worden uw naam en adres momenteel niet overgemaakt aan de financierende instellingen. Mocht dit later ooit het geval zijn, dan wordt u daarover ingelicht.

2. Welke gegevens worden er doorgegeven?

Op dit moment worden er slechts algemene en gecodeerde gegevens doorgeven aan de financierende instellingen, zoals statistische informatie over de evoluties in onze kredietportefeuille (bijvoorbeeld totaal aantal kredieten, totaal ontleend bedrag, interestvoeten, achterstallige betalingen, enz.). Uw naam en adres, worden momenteel niet overgemaakt en zullen pas doorgegeven worden aan de financierende instellingen als Santander niet meer in staat zou zijn om aan zijn verplichtingen ten opzichte van de financierende instellingen te voldoen. De kans dat die situatie zich ooit zal voordoen is klein.

3. Zullen we ooit aangeschreven worden om onze betaling te wijzigen?

U hoeft u zich geen zorgen te maken, Santander Consumer Finance maakt deel uit van Santander Bank. Binnen de groep van Europese financiële instellingen zijn we één van de sterkste banken met een goede solvabiliteits- en liquiditeitsratio. Er bestaat dan ook maar een heel kleine kans dat u hierover wordt aangeschreven.

4. Ik heb toch bij Santander geleend?

Waarom dan aan een andere partij betalen? Er bestaat slechts een heel kleine kans dat u ooit aan een andere partij zal moeten betalen. Enkel indien Santander haar verplichtingen aan de financierende instellingen niet meer zou nakomen, zult u gevraagd worden om rechtstreeks aan deze financiële instelling te betalen. Niet eerder.

5. Wat zijn zekerheden?

Een zekerheid is een waarborg dat Santander Consumer Finance aan haar verplichtingen voldoet. U kunt het vergelijken met een hypotheek waarbij het huis als waarborg is gesteld ten einde de lening te dekken. Andere voorbeelden zijn het pand of de borg.

6. Wat wordt bedoeld met dienstverleners?

Dit zijn tussenpersonen die de overdracht van de data regelen en beschermen. Zij helpen er mee voor te zorgen dat uw krediet- en persoonsgegevens optimaal beschermd worden. Deze dienstverleners werken enkel in opdracht van Santander of van de financierende instellingen en houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig voor deze opdracht. De dienstverleners hebben er zich contractueel toe verbonden uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

7. Wat als ik nog vragen heb?

Indien u nog verdere vragen hebt hierover, kan u contact opnemen met de klantendienst.