Het jaarlijks kostenpercentage (of afgekort JKP) wordt gebruikt om de kostprijs van een krediet op jaarbasis weer te geven. Naast de debetrente, het belangrijkste onderdeel van het JKP, betaalt u voor een krediet meestal nog andere kosten zoals dossierkosten, beheerkosten, kredietkaartkosten, etc. Samen vormt dit het jaarlijkse kostenpercentage. Met dat percentage kunt u de ko…

U hoeft niets te doen.  Als u bij ons een kredietopening heeft, past de rente van uw lopend contract zich automatisch aan.  Heeft u een lening op afbetaling, dan blijft de rente ongewijzigd. ga terug naar veelgestelde vragen

U zal op uw volgend rekeninguittreksel de nieuwe rentes zien.  Indien u twee verschillende bedragen ziet, is dit een rechtstreeks gevolg van de aanpassing van de nieuwe rentevoeten voor een kredietopening vanaf 1 december 2023. Meer info over deze aanpassing vindt u op deze link: economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/consumentenkrediet/kredietkosten/maximale-tarieven.…