Wat is het jaarlijks kostenpercentage?

Het jaarlijks kostenpercentage (of afgekort JKP) wordt gebruikt om de kostprijs van een krediet op jaarbasis weer te geven.

Naast de debetrente, het belangrijkste onderdeel van het JKP, betaalt u voor een krediet meestal nog andere kosten zoals dossierkosten, beheerkosten, kredietkaartkosten, etc. Samen vormt dit het jaarlijkse kostenpercentage. Met dat percentage kunt u de kostprijs van verschillende kredieten vergelijken, ongeacht het bedrag en de duur van het krediet.

Bij een kredietopening is de rente variabel, dat betekent dat de rente kan dalen of stijgen in functie van een wettelijke JKP wijziging. Uw lopend contract zal dan ook automatisch aangepast worden aan de nieuwe rente. Dit kan maximum 2 keer per jaar gebeuren. De laatste JKP wijziging voor kredietopeningen was op 1 juni 2023. De meest recente JKP wijziging is op 1 december 2023.

Bij een lening op afbetaling is de JKP vast. Dit betekent dat de rente vast blijft over de ganse periode van uw lening. Ook al is er een wettelijk JKP wijziging, uw lopend contract blijft gelijk.