Via e-mail: cct@santander.be Via fax: 09 235 50 00 - tav Customer Care Team Via post:  Santander Consumer Finance  Customer Care Team  Postbus 10002  9820 Merelbeke

Uw naam, adres, telefoonnummer (faxnummer), klantennummer en rijksregisternummer Een duidelijke omschrijving van uw klacht of opmerking Wat u verwacht als oplossing Een kopie of scan van documenten die uw vraag of uw opmerking extra kunnen toelichten

Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht, krijgt u een antwoord van ons. Zo niet, houden wij u op de hoogte van de status van uw dossier.

U kunt Ombudsfin, een onpartijdig bemiddelingsorgaan, schriftelijk contacteren om advies te vragen over uw klacht. U dient daartoe uw vraag en ons antwoord aan de Bemiddelingsdienst over te maken samen met andere nuttige documenten. U vindt meer info over deze dienst en de te volgen procedure op www.ombudsfin.be. OmbudsfinNorth Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 21000 Brusse…

U bent als consument beschermd. Heeft u een vraag of online klacht in verband met uw product, dan kunt u steeds terecht bij de Europese Commissie via volgende site: https://ec.europa.eu/odr/ voor verdere informatie.