Niet akkoord met antwoord FAQ | Santander België

U kunt Ombudsfin, een onpartijdig bemiddelingsorgaan, schriftelijk contacteren om advies te vragen over uw klacht. U dient daartoe uw vraag en ons antwoord aan de Bemiddelingsdienst over te maken samen met andere nuttige documenten. U vindt meer info over deze dienst en de te volgen procedure op www.ombudsfin.be.

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel 
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be