Ja, uw leeftijd bepaalt voor een deel voor welke verzekering u in aanmerking komt. Dekking overlijden: 18 tot en met 70 jaar voor een kredietopening en tot en met 80 jaar voor een lening op afbetaling. Let wel, vanaf 65 jaar biedt de verzekering enkel nog dekking tegen overlijden door een ongeval.* Dekking arbeidsongeschiktheid: 18 tot en met 65 jaar Dekking onvrijwillige…

Er zijn een aantal risico's uitgesloten. In de algemene voorwaarden en informatiefiches kunt u de lijst raadplegen. Deze lijst is niet limitatief.