Jazeker.  Indien u een verzekering bij uw lening op afbetaling heeft, kunt u deze jaarlijks opzeggen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.  Indien u een verzekering bij uw kredietopening heeft, kunt u deze ten allen tijde opzeggen.

Indien u een verzekering bij uw lening op afbetaling heeft, eindigt uw dekking: op de datum waarop uw lening vervalt, beëindigt of volledig afbetaald is op de initieel overeengekomen datum waarop uw lening zou eindigen, zelfs indien de lening verder loopt op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige werkloosheid op de dag waarop…

Indien u een verzekering bij een kredietopening heeft, wordt de premie berekend als een percentage van het openstaand saldo.  Overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering : 0,69% per maand van het openstaand saldo Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering : 0,59% per maand van het openstaand saldo Overlijdensverzekering : 0,29% per maand van he…

Nee, u bent niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Een verzekering afsluiten beschermt u en uw familie evenwel tegen een extra financiële last bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Bij overlijden wordt het resterend bedrag volledig vereffend. Na 15 dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval wordt uw maandbedrag overgenomen. …

Klachten met betrekking tot uw verzekering kunnen worden voorgelegd aan uw verzekeraar of aan Santander. Vermeld steeds uw polisnummer. De verzekeraar of Santander zal de voorgelegde vragen of klachten zo snel mogelijk behandelen.  Indien u geen genoegen neemt met de behandeling door de verzekeraar of door Santander, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzeker…