Bij Santander vinden we het belangrijk dat we u kunnen beschermen bij onvoorziene omstandigheden.

 

Wat als u plots ziek wordt, een ongeval krijgt of zonder werk valt?
Dankzij onze kredietbescherming kunt u zonder zorgen een moeilijke periode overbruggen. Ontdek de verschillende opties:

Overlijden

Bij overlijden wordt het resterend bedrag volledig vereffend. Uw erfgenamen moeten de lening niet verder afbetalen.

Arbeidsongeschiktheid

Na 15 dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval wordt uw maandbedrag overgenomen.

Onvrijwillige werkloosheid

Na 1 maand onvrijwillige werkloosheid wordt uw maandbedrag overgenomen (tot max. 1 jaar).

Uw verzekeringsvoordelen
Bescherming

Bescherm uzelf en/of uw familieleden van een extra financiële last.

Zorgeloos

Uw maandbedrag wordt overgenomen door de verzekeringsmaatschappij.

Op maat

U kiest de verzekering die bij u past.

Hoe wordt de verzekering berekend?

De premie wordt berekend in functie van het openstaande saldo van uw kredietopening.

▪   Overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering : 0,69% per maand van het openstaand saldo
▪  
Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering : 0,59% per maand van het openstaand saldo
▪  
Overlijdensverzekering : 0,29% per maand van het openstaand saldo

De premie is een eenmalige premie voor de volledige looptijd van de lening en wordt mee gefinancierd (de premie maakt deel uit van het totale kredietbedrag). De premie wordt berekend in functie van de looptijd, het bedrag en de maandelijkse aflossing van de financiering en het aantal vezekerden en de gekozen dekkingen voor elk van deze verzekerden. 
Bent u reeds een verzekerde klant en wenst u een claim in te dienen?