Wat is er veranderd in het privacy statement?

Omdat wij onderdeel worden van de Spaanse Santander Consumer Finance, is vanaf de fusiedatum niet alleen de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens toezichthouder zoals eerst het geval was. U kunt vanaf de fusiedatum ook terecht bij de Spaanse toezichthouder voor verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.