Vermelden of mee te sturen met uw klacht FAQ | Santander België

  • Uw naam, adres, telefoonnummer (faxnummer), klantennummer en rijksregisternummer
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht of opmerking
  • Wat u verwacht als oplossing
  • Een kopie of scan van documenten die uw vraag of uw opmerking extra kunnen toelichten