Wanneer eindigt mijn verzekering?

Indien u een verzekering bij uw lening op afbetaling heeft, eindigt uw dekking:

  • op de datum waarop uw lening vervalt, beëindigt of volledig afbetaald is
  • op de initieel overeengekomen datum waarop uw lening zou eindigen, zelfs indien de lening verder loopt
  • op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige werkloosheid
  • op de dag waarop u 80 jaar wordt voor de dekking Overlijden
  • op de dag waarop u op pensioen, vervroegd pensioen of brugpensioen gaat (behalve voor de dekking Overlijden)

Indien u een verzekering bij uw kredietopening heeft, eindigt uw dekking:

  • op de datum waarop uw kredietopening vervalt of beëindigt
  • op de dag waarop u 65 jaar wordt voor de dekking Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige werkloosheid
  • op de dag waarop u 70 jaar wordt voor de dekking Overlijden
  • op de dag waarop u op pensioen, vervroegd pensioen of brugpensioen gaat (behalve voor de dekking Overlijden)

U vindt ook alle informatie terug in de informatiefiches en/of de algemene voorwaarden.