Kan ik een klacht met betrekking tot mijn verzekering indienen?

Klachten met betrekking tot uw verzekering kunnen worden voorgelegd aan uw verzekeraar of aan Santander. Vermeld steeds uw polisnummer. De verzekeraar of Santander zal de voorgelegde vragen of klachten zo snel mogelijk behandelen. 

Indien u geen genoegen neemt met de behandeling door de verzekeraar of door Santander, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank. 

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûs Square 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as