Hoe dien ik een claim in?

Indien u een claim wenst in te dienen, doet u dit rechtstreeks via uw verzekeraar.

Kijk eerst goed na wie uw verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance. Uw verzekeraar is afhankelijk van de datum waarop u de polis afgesloten heeft. Klik hier om na te gaan wie uw verzekeraar is. Bent u niet zeker? Neem dan contact met ons op

Het indienen van een schade-aangifte betekent niet dat u ook automatisch recht heeft op een tussenkomst vanwege de verzekeraar. De verzekeraar zal de schadeaangifte beoordelen aan de hand van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden om het recht op een tussenkomst vast te stellen.
Hoe verloopt het proces?
  1. Download het schade-aangifteformulier. U vindt de schade-aangifteformulier via onze website of via Mijn Rekening.
  2. Vul de documenten volledig en correct in.
  3. Stuur het ingevulde document en de gevraagde bijlage(n) (bvb. medisch attest of overlijdensakte) terug naar het adres zoals aangegeven op het formulier.
  4. Uw verzekeraar gaat na of u recht heeft op de schadeclaim.

Let op: een onvolledig ingevuld aangifteformulier of ontbrekende bijlagen kan de afhandeling van uw dossier vertragen. Kijk dus altijd goed na welke bewijsstukken of extra documenten nodig zijn.