Wat zijn de uitsluitingen voor de verzekering?

Er zijn een aantal risico's uitgesloten. In de algemene voorwaarden en informatiefiches kunt u de lijst raadplegen. Deze lijst is niet limitatief.