Als u geld leent, betaalt u naast de aflossing ook rente. Bij een kredietopening is de rente variabel: één van de belangrijkste kenmerken van deze leenvorm. Dat betekent dat de rente tijdens de looptijd aangepast kan worden naar een hoger rentepercentage of een lager rentepercentage. Dit in tegenstelling tot een persoonlijke lening: hierbij is de rente altijd een vaststaand gegeven en krijgt u de garantie dat deze tijdens de looptijd niet verandert.

 

Hoe wordt het rentetarief bepaald?

Als u op zoek bent naar een kredietopening ziet u dat er grote verschillen zijn tussen kredietaanbieders op het gebied van rentetarief. Waar komt dit verschil in tarief vandaan? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten hoe de rente is opgebouwd. Om de rente van een krediet te bepalen, kijken wij naar verschillende aspecten:

  • Inkoopprijs van het geld (ofwel marktrente)
  • Risicokosten
  • Operationele kosten
  • Winst
  • Overige

Inkoopprijs van het geld

De marktrente is de inkoopprijs van het geld dat u leent. Hoe hoger de marktrente, hoe meer rente u betaalt voor uw krediet. Leidend in de marktrente zijn meestal de Euribor-tarieven. Dit zijn tarieven waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken. Dit kan dagelijks anders zijn. De marktrente stijgt als de Euribor-tarieven stijgen. Daarop hebben kredietaanbieders geen invloed. Maar wees gerust, Santander past echt niet dagelijks haar tarieven aan.

Risicokosten

Niet ieder krediet wordt keurig terugbetaald door een geldlener. Soms door onwil maar meestal door onmacht. Iedere kredietverstrekker probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen want niemand is erbij gebaat als een lening niet afgelost kan worden; de geldlener niet maar ook de geldverstrekker niet. De kosten die veroorzaakt worden door niet - op tijd - af te lossen zijn de risicokosten. Door iedere leenaanvraag uitgebreid te checken en bewijsdocumenten op te vragen van bijvoorbeeld inkomen en lasten en deze te beoordelen, zorgt Santander ervoor dat de risicokosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Operationele kosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld personeel, kantoor, apparatuur, reclame etcetera. Kortom: alle kosten die nodig zijn om een bedrijf draaiende te houden.

 

Winst

Een succesvol bedrijf maakt winst. Geen winstmarge betekent uiteindelijk dat er geen reden is om door te gaan met zakendoen. Ook investeerders zien graag rendement terug uit het geld en de overige middelen die ze geïnvesteerd hebben. In ons geval is dat de Santander Groep, de vierde grootste bank ter wereld, waarvan Santander Consumer Finance onderdeel uitmaakt. En - last but not least - gaat een belangrijk deel van deze marge naar het verbeteren van onze services en innovaties zoals de Santander App.

Overige

Buiten deze factoren kijken sommige kredietverstrekkers ook naar leeftijd, inkomen of betalingen uit uw verleden; alles wordt bekeken om te bepalen hoeveel rente u moet betalen. Dan kan het gebeuren dat de kredietverstrekker een hoger risico ziet in uw persoon - bijvoorbeeld omdat u in het verleden specifieke leenvoorwaarden niet bent nagekomen - en dan zou u een hoger rentetarief kunnen krijgen. Santander doet dat overigens niet. Iedereen krijgt bij ons een gelijke behandeling. Enig verschil in rente zou alleen kunnen zijn in functie van het leenbedrag of de kredietlimiet. En of u een nieuwe of bestaande klant bent.

Hoe kan ik besparen op mijn rentekosten?

Wilt u een kredietopening aanvragen en besparen op uw rentekosten? Dan loont het de moeite om tussentijds extra af te lossen. Dan wordt de looptijd van uw krediet korter en tenslotte betaalt u de kredietverstrekker dan, over het geheel genomen, een stuk minder rente.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een kredietopening?

Een kredietopening is een vorm van geld lenen die veel flexibiliteit biedt. Het bedrag dat u leent, noemen we de kredietlimiet. Dat bedrag hoeft u niet perse op te nemen of te gebruiken. U bepaalt zelf hoeveel u binnen deze limiet gebruikt en op welk moment u dat doet. U betaalt alleen rente over het daadwerkelijk gebruikte bedrag.

Lees meer over wat is een kredietopening.

Hoe los ik een kredietopening af?

Door het maandelijks betalen van een vast bedrag lost u het uitstaande saldo van het krediet af. U betaalt het afgesproken vaste maandbedrag via automatische incasso, daar heeft u geen omkijken naar. Wat u heeft afgelost, kunt u trouwens altijd weer opnemen. Dat is het voordeel van een kredietopening. Heeft u geen uitstaand saldo, dan incasseren wij niet.

Heeft u uw kredietopening afgesloten na 1 mei 2019? Dan heeft uw kredietopening een maximale looptijd van 180 maanden. Dat betekent dat uw krediet binnen 15 jaar volledig afgelost moet zijn.

Lees meer bij een kredietopening afsluiten.

Kan ik een kredietopening oversluiten?

Ja, dat kan. Uw financiële situatie kan veranderen waardoor uw huidige vorm van lenen niet meer bij u past. In dat geval is uw lening oversluiten wellicht een mogelijkheid. Kort gezegd houdt het oversluiten van uw krediet in dat u opnieuw geld leent om hiermee uw openstaande saldo van uw kredietopening af te lossen. Vaak verandert u dan ook van leenvorm van kredietopening naar een persoonlijke lening.Overigens kunt u vaak wel uw kredietopening open laten zodat mocht het nodig zijn, u altijd geld achter de hand heeft. Zolang u geen openstaand saldo heeft, betaalt u bij de meeste kredietverstrekkers ook niets.

Lees meer over een kredietopening oversluiten.

Wat kost een kredietopening?

Bij Santander betaalt u voor een kredietopening alleen een rentevergoeding over het openstaande bedrag. U betaalt geen extra kosten of aansluitkosten.Bij uw kredietopening krijgt u ook altijd een betaalkaart, ook hiervoor betaalt u niets extra. Rente betaalt u alleen over een openstaand bedrag. Heeft u alles ingelost, dan betaalt u niets. Santander rekent geen administratiekosten.

Lees meer de kosten bij een kredietopening.

Kan ik een lening afsluiten met een CKP-registratie?

Voor de duidelijkheid: de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) registreert uw hypotheeklening, uw kredietopening, uw lening(en) op afbetaling, uw autolening en andere leningen zoals een renovatielening, een groene lening etc. Kredietverstrekkers gebruiken de CKP om te kijken of het voor u verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten. Zo ook Santander. Kunt u een lening bij ons afsluiten, registreren wij de lening bij het CKP. Heeft u al ergens een lening lopen? Dan betekent dit dat u een CKP-registratie hebt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Veel mensen hebben een hypotheeklening of lening op afbetaling dus een schuld. Kredietverstrekkers kunnen zo namelijk zien of er betaalachterstanden zijn geweest.

Het CKP zegt iets over iemands kredietverleden. Als er geen achterstanden zijn geweest, kan het zelfs als een voordeel worden gezien door kredietverstrekkers. Het hebben van een CKP-negatieve vermelding kan een ander verhaal zijn. Deze wordt geplaatst bij verschillende betalingsachterstanden. Kredietverstrekkers gaan niet in zee met mensen waarvan zij denken dat ze niet in staat zijn een lening terug te betalen. Wanneer een negatieve vermelding opgeheven is en dus niet meer geldt, speelt hij ook geen rol meer bij een nieuwe aanvraag van een lening.

Lees meer over een lening afsluiten met een CKP-registratie.