Een lening afsluiten is een kwestie van onderzoeken welke leenvorm het beste past bij uw persoonlijke wensen of voorkeuren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u slechts tijdelijk een specifiek bedrag nodig heeft, bijvoorbeeld voor een kleine verbouwing aan uw woning. Een kredietopening lijkt handig, dankzij de flexibiliteit van het kunnen aflossen en opnemen op ieder moment. Als u weet dat u het krediet weer snel kunt terugbetalen, dan is het inderdaad een goed idee. Maar bedenk wel dat een renovatie vaak hoge kosten met zich meebrengt en dat het voor dit doel vaak slimmer is om een persoonlijke lening af te sluiten omdat u dan vooraf precies weet wat u gaat terugbetalen en voor hoe lang. Bovendien betaalt een investering in uw huis zich altijd terug.

Een kredietopening is vaak handig voor kleinere bedragen die u weer kunt aflossen. U zou het kunnen zien als geld achter de hand hebben voor onvoorziene gebeurtenissen, reparaties en dergelijke. Vraag blijft echter – wat kost het en hoe kun je dit berekenen? Deze kosten, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing, zijn afhankelijk van een aantal elementen die we hieronder doornemen.

 

Wat zijn de maandelijkse kosten bij een kredietopening?

De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van uw kredietlimiet. Vanaf februari 2020 wordt het bedrag van uw maandelijkse betaling berekend volgens een basisbedrag vermeerderd met eventuele kosten. Kosten zijn bijvoorbeeld de kost van een cash opname via een geldautomaat, een kaartbijdrage (bijvoorbeeld een vervanging van een Santander Card), een verzekeringspremie, een administratiekost (zoals een herinneringsbrief) of de verzendkosten van uw rekeningoverzicht.

Het basisbedrag wordt elke maand berekend op basis van het openstaand saldo, samen met intrest, die 1/18e, 1/24e of 1/36e is afhankelijk van uw kredietlimiet.

Uw kredietlimiet is bijvoorbeeld €1.250 en u heeft als betaaldatum de 15de van elke maand gekozen. Stel, uw resterend saldo is €1.000 en op 25 februari 2020 doet u een geldopname via een bankautomaat. Voor deze transactie worden €4,95 kosten aangerekend. Hoeveel moet u dan betalen op 15 maart 2020? Ongeveer 14 dagen vóór uw betaaldatum, in dit geval 1 maart 2020, berekent Santander uw maandbedrag, dit wordt vastgelegd op basis van de gegevens die Santander op dat moment van u heeft. De berekening van uw eerstvolgende maandelijkse betaling gebeurt dan als volgt: Uw restsaldo is €1.000, uw maandrente is 1,13% of €11,3. Uw basisbedrag bestaat uit uw restsaldo en rente in dit geval 1/18e of €56,18. Uw kost is €4,95. De som van deze bedragen is uw maandbedrag van €61,13. Deze berekening kan voor u duidelijk zijn, maar u kunt altijd een agent van Santander bellen die u alles in detail uitlegt.

Een kredietopening heeft een maximale looptijd en dit is afhankelijk van het bedrag van de kredietlimiet. Bijvoorbeeld voor een kredietlimiet van €1.250 is de maximale looptijd 24 maand. Voor een kredietlimiet van €5.000 is de maximale looptijd 35 maand. Dat houdt concreet in dat u het totale bedrag binnen die looptijd moet hebben afgelost.

Wat voor invloed heeft de looptijd op de kosten?

De maandelijkse kosten van een kredietopening zijn variabel, maar er zijn manieren om hier invloed op uit te oefenen. De looptijd is er één van. Kunt u een hoger bedrag per maand missen? Dan loont het om het overeengekomen maandbedrag te verhogen. Dit zorgt er namelijk op lange termijn voor dat u minder betaalt. Minder lang lenen betekent tenslotte minder lang rente betalen.

Wat zijn de tarieven van een kredietopening?

Heeft u op korte termijn een bepaald bedrag nodig? En denkt u dat een kredietopening voor u de meest geschikte optie is? Dan loont het om te kijken naar een kredietopening van Santander: voordelig, betrouwbaar en verantwoord geld lenen. U betaalt dan, zoals hierboven uitgelegd, een variabel bedrag per maand aan rente, dat u via domiciliëring aan Santander betaalt.

Het kredietbedrag is het bedrag dat u verwacht nodig te hebben, variërend van €501 tot €5.000. Het maandbedrag per maand is het bedrag dat u ons maandelijks bent verschuldigd en bestaat uit zowel aflossing als rente. De debetrentevoet is het percentage rente dat u over het geleende termijnbedrag betaalt. We gaan er daarbij vanuit dat het totale bedrag in één keer volledig wordt opgenomen en dat er geen extra aflossingen of heropnames plaatsvinden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een kredietopening?

Een kredietopening is een vorm van geld lenen die veel flexibiliteit biedt. Het bedrag dat u leent, noemen we de kredietlimiet. Dat bedrag hoeft u niet perse op te nemen of te gebruiken. U bepaalt zelf hoeveel u binnen deze limiet gebruikt en op welk moment u dat doet. U betaalt alleen rente over het daadwerkelijk gebruikte bedrag.

Lees meer over wat is een kredietopening.

Hoe los ik een kredietopening af?

Door het maandelijks betalen van een vast bedrag lost u het uitstaande saldo van het krediet af. U betaalt het afgesproken vaste maandbedrag via automatische incasso, daar heeft u geen omkijken naar. Wat u heeft afgelost, kunt u trouwens altijd weer opnemen. Dat is het voordeel van een kredietopening. Heeft u geen uitstaand saldo, dan incasseren wij niet.

Heeft u uw kredietopening afgesloten na 1 mei 2019? Dan heeft uw kredietopening een maximale looptijd van 180 maanden. Dat betekent dat uw krediet binnen 15 jaar volledig afgelost moet zijn.

Lees meer bij een kredietopening afsluiten.

Kan ik een kredietopening oversluiten?

Ja, dat kan. Uw financiële situatie kan veranderen waardoor uw huidige vorm van lenen niet meer bij u past. In dat geval is uw lening oversluiten wellicht een mogelijkheid. Kort gezegd houdt het oversluiten van uw krediet in dat u opnieuw geld leent om hiermee uw openstaande saldo van uw kredietopening af te lossen. Vaak verandert u dan ook van leenvorm van kredietopening naar een persoonlijke lening.Overigens kunt u vaak wel uw kredietopening open laten zodat mocht het nodig zijn, u altijd geld achter de hand heeft. Zolang u geen openstaand saldo heeft, betaalt u bij de meeste kredietverstrekkers ook niets.

Lees meer over een kredietopening oversluiten.

Wat is de rente bij een kredietopening?

De rente die u betaalt hangt af van het bedrag dat u leent. Een kredietopening kent een variabel rentetarief. Dat betekent dat de rente kan dalen of stijgen tijdens de looptijd, dit in tegenstelling tot de rente bij een persoonlijke lening. Daar staat tegenover dat u een kredietopening wel op ieder moment boetevrij en zonder andere kosten kunt aflossen, geheel of gedeeltelijk.

Lees meer over de rente bij een kredietopening.

Kan ik een lening afsluiten met een CKP-registratie?

Voor de duidelijkheid: de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) registreert uw hypotheeklening, uw kredietopening, uw lening(en) op afbetaling, uw autolening en andere leningen zoals een renovatielening, een groene lening etc. Kredietverstrekkers gebruiken de CKP om te kijken of het voor u verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten. Zo ook Santander. Kunt u een lening bij ons afsluiten, registreren wij de lening bij het CKP. Heeft u al ergens een lening lopen? Dan betekent dit dat u een CKP-registratie hebt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Veel mensen hebben een hypotheeklening of lening op afbetaling dus een schuld. Kredietverstrekkers kunnen zo namelijk zien of er betaalachterstanden zijn geweest.

Het CKP zegt iets over iemands kredietverleden. Als er geen achterstanden zijn geweest, kan het zelfs als een voordeel worden gezien door kredietverstrekkers. Het hebben van een CKP-negatieve vermelding kan een ander verhaal zijn. Deze wordt geplaatst bij verschillende betalingsachterstanden. Kredietverstrekkers gaan niet in zee met mensen waarvan zij denken dat ze niet in staat zijn een lening terug te betalen. Wanneer een negatieve vermelding opgeheven is en dus niet meer geldt, speelt hij ook geen rol meer bij een nieuwe aanvraag van een lening.

Lees meer over een lening afsluiten met een CKP-registratie.