Heeft u geld geleend?

Dan is het logisch dat u dit bedrag ook moet afbetalen. U bekijkt ook met uw bank of kredietverstrekker de looptijd. In België zijn de looptijden wettelijk vastgelegd en zijn bepaald in functie van het leenbedrag. Als u bijvoorbeeld een bedrag van €10.000 wilt lenen, kan dit niet over een looptijd van 120 maanden. U kunt uw afbetaling maximaal spreiden in functie van de looptijden die wettelijk zijn vastgelegd. Maar u kunt er ook voor kiezen om sneller af te lossen. Dat laatste heeft gunstige gevolgen voor uw totaal terug te betalen bedrag. Tenslotte betaalt u dan minder lang – en dat scheelt op de lange termijn in de portemonnee.

 

Waarom een persoonlijke lening herfinancieren?

Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw financiële situatie ingrijpend is gewijzigd. De voorwaarden waaronder u de lening afsloot, waren destijds nog erg gunstig maar inmiddels is dat niet langer het geval. Het kan ook zo zijn dat u meerdere leningen heeft, maar het overzicht compleet bent kwijtgeraakt en een aantal leningen wilt bundelen. Ook mogelijk: u heeft ontdekt dat uw manier van geld lenen gepaard gaat met een té hoge rente. Of wellicht is uw privésituatie zo veranderd door bijvoorbeeld een echtscheiding, dat dit uw financiële mogelijkheden aantast. In al deze gevallen kan uw lening herfinancieren een oplossing bieden.

Kan ik vervroegd terugbetalen?

Vervroegd terugbetalen is inderdaad een optie en kan gunstig zijn omdat u dan eerder klaar bent en op langere termijn minder rente betaalt. Hier gelden – in het geval van een persoonlijke lening – echter wel specifieke regels voor. Extra of eerder afbetalen brengt wel extra kosten mee. Kredietverstrekkers verliezen een deel rente over een bepaalde periode wanneer u besluit eerder af te lossen.

Wat moet de klant extra betalen bij vervroegd aflossen?

Loopt uw lening nog  één jaar of korter? Dan bedraagt de wederbeleggingsvergoeding 0,5% van het eerder afgeloste bedrag. Dit percentage wordt verhoogt naar 1% wanneer de lening nog langer dan één jaar zou doorlopen. Dus bereken eerst of het voor u de moeite loont om eerder af te lossen.

 

 

Tarieven van onze persoonlijke lening

Heeft u interesse in geld lenen aan voorwaarden die niet veranderen? Wij helpen u graag verder. Bereken het maandbedrag dat u moet aflossen via de handige tool (calculator) op de website óf vraag een offerte aan voor meer info.

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een manier van geld lenen waarbij u het gewenste bedrag in één keer op uw rekening wordt gestort. Deze lening lost u vervolgens maandelijks en over een vooraf vastgestelde looptijd af aan de partij waar dit bedrag vandaan komt: de kredietverstrekker. U betaalt daarvoor een deel interest.

Lees meer over wat een persoonlijke lening is.

Kan ik een persoonlijke lening herfinancieren?

Ja. Wie zijn of haar persoonlijke lening of lening op afbetaling wilt herfinancieren, kan ook eventueel van leenvorm veranderen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een persoonlijke lening een kredietopening wordt – of andersom. Dat levert in specifieke gevallen voordelen op. Voorbeelden: een nieuwe looptijd óf de mogelijkheid tot extra aflossen zonder extra kosten. Een persoonlijke lening herfinancieren verloopt in drie stappen: aanvragen, goedkeuren én geld ontvangen. En dat kan allemaal online: u kunt uw lening digitaal omdopen tot een andere leenvorm – met betere voorwaarden en een lagere rente. Wilt u liever persoonlijk contact met één van onze medewerkers? Dat kan natuurlijk ook. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09.00 - 17.00 uur bellen naar 09 235 50 96.

Lees meer over herfinanciering van een persoonlijke leningen.

Wat is de rente bij een persoonlijke lening?

Hoeveel rente u op uw lening betaalt, is gebonden aan de specifieke kenmerken van de lening en de marktrente. De marktrente is de inkoopprijs van het geld dat u leent. Daarnaast letten kredietverstrekkers doorgaans op verschillende factoren, waaronder de hoogte van het te lenen bedrag, het risicoprofiel en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een verzekering (werkloosheid, overlijden, invaliditeit). Uiteindelijk komt daar een bedrag uit dat mede is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en uw zogenoemde risicoprofiel. Santander doet dat overigens niet. Iedereen krijgt bij ons een gelijke behandeling.

Lees meer over de rente bij een persoonlijke lening.

Wat kost een persoonlijke lening?

Uw maandelijkse kosten bij een persoonlijke lening bestaan uit de aflossing van uw lening en de kosten oftewel de rente die u voor het geleende bedrag betaalt. Dit verschilt per lening en situatie omdat de hoogte van het bedrag en de rente anders kunnen zijn. Het is daarom niet echt mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de maandelijkse kosten zijn. Bij een persoonlijke lening is het rentepercentage vooraf vastgelegd. De rente die u betaalt, is gebaseerd op onze inkoopprijs van het geld; dat is de marktrente die wij betalen.

Lees meer over de kosten van een persoonlijke lening.

Wat is een simulatie van een persoonlijke lening?

Een simulatie betekent dat u het bedrag dat u mogelijk wilt lenen, kunt invoeren in een calculator. U ziet dan direct wat het maandbedrag, de rente en de aflossingstijd van dat bedrag zijn. U kunt een simulatie doen voor alle bedragen vanaf €501 tot en met €50.000 invoeren op www.santander.be.

Lees meer over een persoonlijke lening simulatie.

Kan ik een lening afsluiten met een CKP-registratie?

Voor de duidelijkheid: de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) registreert uw hypotheeklening, uw kredietopening, uw lening(en) op afbetaling, uw autolening en andere leningen zoals een renovatielening, een groene lening etc. Kredietverstrekkers gebruiken de CKP om te kijken of het voor u verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten. Zo ook Santander. Kunt u een lening bij ons afsluiten, registreren wij de lening bij het CKP. Heeft u al ergens een lening lopen? Dan betekent dit dat u een CKP-registratie hebt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Veel mensen hebben een hypotheeklening of lening op afbetaling dus een schuld. Kredietverstrekkers kunnen zo namelijk zien of er betaalachterstanden zijn geweest.

Het CKP zegt iets over iemands kredietverleden. Als er geen achterstanden zijn geweest, kan het zelfs als een voordeel worden gezien door kredietverstrekkers. Het hebben van een CKP-negatieve vermelding kan een ander verhaal zijn. Deze wordt geplaatst bij verschillende betalingsachterstanden. Kredietverstrekkers gaan niet in zee met mensen waarvan zij denken dat ze niet in staat zijn een lening terug te betalen. Wanneer een negatieve vermelding opgeheven is en dus niet meer geldt, speelt hij ook geen rol meer bij een nieuwe aanvraag van een lening.

Lees meer over een lening afsluiten met een CKP-registratie.