Waarom een persoonlijke lening online simuleren?

Als u overweegt een lening op afbetaling af te sluiten, is het altijd interessant om eerst uw lening te berekenen. Dan weet u al een beetje op voorhand, wat het leenbedrag u per maand zou kosten en over hoeveel maand u dit leenbedrag dan zou afbetalen. Natuurlijk moet er een aanvraag gedaan worden en moet deze behandeld worden door de kredietverstrekker om te zien of u in aanmerking komt om een lening op afbetaling af te sluiten en voor welk leenbedrag.

Bereken uw lening

Hoe kan ik een persoonlijke lening simuleren?

Dat kan door een simulatie van je lening te doen. Bij de meeste kredietverstrekkers en ook bij Santander vindt u op de website een online calculator. Hier kunt u een leenbedrag ingeven en dan ziet u het maandbedrag en over hoeveel maand u de lening kunt nemen.

Wat is een online simulatie?

Bij een online simulatie wordt een berekening gemaakt van uw gewenste persoonlijke lening. U vult een bedrag in en dan ziet u welke maandbedragen mogelijk zijn over welke looptijden. Via de online simulatie zult u dus voor een zelfde leenbedrag de verschillende maandbedragen en looptijden zien. In België is de looptijd wettelijk bepaald. De looptijd is in functie van de hoogte van het bedrag. Hoe hoger het leenbedrag, hoe langer de looptijd is.

 

Voorbeeld van een online simulatie

Stel dat u een leenbedrag van €10.000 wenst, dan kunt u kiezen tussen een looptijd van minimum 12 maand tot maximum 48 maand. Overweegt u een leenbedrag van €16.000, dan kunt u een looptijd van maximum 84 maand nemen. Met deze informatie kunt u dan een aanvraag voor een lening op afbetaling doen, wordt deze behandeld door een Santander financieel expert. En indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u een persoonlijke lening afsluiten.

Santander online simulatie

De online simulatie bij Santander kunt u invullen met de calculator die u bij Santander vindt en die heel praktisch is om te gebruiken. U vult een bedrag in, u zult ook zien wat de minimum en maximum aantal maanden mogelijk zijn om uw lening op afbetaling terug te betalen. Met deze informatie kunt u dan een aanvraag voor een lening op afbetaling doen en zal een agent u contacteren om samen met u de aanvraag te doorlopen. Eens de aanvraag is behandeld en is aanvaard, kunt u een contract voor een lening op afbetaling afsluiten.

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een manier van geld lenen waarbij u het gewenste bedrag in één keer op uw rekening wordt gestort. Deze lening lost u vervolgens maandelijks en over een vooraf vastgestelde looptijd af aan de partij waar dit bedrag vandaan komt: de kredietverstrekker. U betaalt daarvoor een deel interest.

Lees meer over wat een persoonlijke lening is.

Hoe betaal ik een persoonlijke lening af?

Door het maandelijks betalen van een vast bedrag lost u uw persoonlijke lening af. Het af te lossen maandbedrag wordt van tevoren bepaald in functie van het leenbedrag en de looptijd. Maandelijks wordt dit leenbedrag geïncasseerd zolang de lening loopt. De persoonlijke lening is afbetaald wanneer alle looptijden op tijd zijn betaald. U betaalt het afgesproken vaste bedrag per maand via een domiciliëring, daar heeft u geen omkijken naar. Santander incasseert automatisch op de betaaldag die u kiest (1e, 8e, 15e of 22e van de maand) en afspreekt tijdens uw gesprek met uw financieel expert.

Lees meer over persoonlijke lening afbetaling.

Kan ik een persoonlijke lening herfinancieren?

Ja. Wie zijn of haar persoonlijke lening of lening op afbetaling wilt herfinancieren, kan ook eventueel van leenvorm veranderen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een persoonlijke lening een kredietopening wordt – of andersom. Dat levert in specifieke gevallen voordelen op. Voorbeelden: een nieuwe looptijd óf de mogelijkheid tot extra aflossen zonder extra kosten. Een persoonlijke lening herfinancieren verloopt in drie stappen: aanvragen, goedkeuren én geld ontvangen. En dat kan allemaal online: u kunt uw lening digitaal omdopen tot een andere leenvorm – met betere voorwaarden en een lagere rente. Wilt u liever persoonlijk contact met één van onze medewerkers? Dat kan natuurlijk ook. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09.00 - 17.00 uur bellen naar 09 235 50 96.

Lees meer over herfinanciering van een persoonlijke leningen.

Wat is de rente bij een persoonlijke lening?

Hoeveel rente u op uw lening betaalt, is gebonden aan de specifieke kenmerken van de lening en de marktrente. De marktrente is de inkoopprijs van het geld dat u leent. Daarnaast letten kredietverstrekkers doorgaans op verschillende factoren, waaronder de hoogte van het te lenen bedrag, het risicoprofiel en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een verzekering (werkloosheid, overlijden, invaliditeit). Uiteindelijk komt daar een bedrag uit dat mede is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en uw zogenoemde risicoprofiel. Santander doet dat overigens niet. Iedereen krijgt bij ons een gelijke behandeling.

Lees meer over de rente bij een persoonlijke lening.

Wat kost een persoonlijke lening?

Uw maandelijkse kosten bij een persoonlijke lening bestaan uit de aflossing van uw lening en de kosten oftewel de rente die u voor het geleende bedrag betaalt. Dit verschilt per lening en situatie omdat de hoogte van het bedrag en de rente anders kunnen zijn. Het is daarom niet echt mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de maandelijkse kosten zijn. Bij een persoonlijke lening is het rentepercentage vooraf vastgelegd. De rente die u betaalt, is gebaseerd op onze inkoopprijs van het geld; dat is de marktrente die wij betalen.

Lees meer over de kosten van een persoonlijke lening.

Kan ik een lening afsluiten met een CKP-registratie?

Voor de duidelijkheid: de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) registreert uw hypotheeklening, uw kredietopening, uw lening(en) op afbetaling, uw autolening en andere leningen zoals een renovatielening, een groene lening etc. Kredietverstrekkers gebruiken de CKP om te kijken of het voor u verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten. Zo ook Santander. Kunt u een lening bij ons afsluiten, registreren wij de lening bij het CKP. Heeft u al ergens een lening lopen? Dan betekent dit dat u een CKP-registratie hebt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Veel mensen hebben een hypotheeklening of lening op afbetaling dus een schuld. Kredietverstrekkers kunnen zo namelijk zien of er betaalachterstanden zijn geweest.

Het CKP zegt iets over iemands kredietverleden. Als er geen achterstanden zijn geweest, kan het zelfs als een voordeel worden gezien door kredietverstrekkers. Het hebben van een CKP-negatieve vermelding kan een ander verhaal zijn. Deze wordt geplaatst bij verschillende betalingsachterstanden. Kredietverstrekkers gaan niet in zee met mensen waarvan zij denken dat ze niet in staat zijn een lening terug te betalen. Wanneer een negatieve vermelding opgeheven is en dus niet meer geldt, speelt hij ook geen rol meer bij een nieuwe aanvraag van een lening.

Lees meer over een lening afsluiten met een CKP-registratie.