Financiële tijden veranderen voortdurend en zijn niet altijd met elkaar te vergelijken.

Het kan daarom zo zijn dat uw huidige vorm van lenen niet meer past bij uw financiële status. In dat geval kunt u overwegen om uw lening te herfinancieren. Kort gezegd houdt het herfinancieren of hergroeperen van een lening in dat u opnieuw geld leent – om hiermee een andere lening af te lossen. U verandert daarbij mogelijk van leenvorm en kunt er soms ook mee besparen.

 

Waarom een persoonlijke lening herfinancieren?

Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw financiële situatie ingrijpend is gewijzigd. De voorwaarden waaronder u de lening afsloot, waren destijds nog erg gunstig maar inmiddels is dat niet langer het geval. Het kan ook zo zijn dat u meerdere leningen heeft, maar het overzicht compleet bent kwijtgeraakt en een aantal leningen wilt bundelen. Ook mogelijk: u heeft ontdekt dat uw manier van geld lenen gepaard gaat met een té hoge rente. Of wellicht is uw privésituatie zo veranderd door bijvoorbeeld een echtscheiding, dat dit uw financiële mogelijkheden aantast. In al deze gevallen kan uw lening herfinancieren een oplossing bieden.

 

Kan ik de vorm van mijn lening veranderen?

Wie zijn of haar persoonlijke lening of lening op afbetaling herfinanciert, verandert soms ook van leenvorm. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een persoonlijke lening een kredietopening wordt – of andersom. Dat levert in specifieke gevallen voordelen op. Voorbeelden: een nieuwe looptijd óf de mogelijkheid tot extra aflossen zonder extra kosten.

Hoe kan ik een persoonlijke lening herfinancieren?

Bent u inmiddels geïnteresseerd? Santander helpt u graag verder. Wij bieden u een goede en persoonlijke service en het aanvragen van een lening is duidelijk. Iedereen kan online een aanvraag indienen, want een persoonlijke lening herfinancieren verloopt in drie stappen: aanvragen, goedkeuren én geld ontvangen. En dat allemaal online: u kunt uw lening digitaal omdopen tot een andere leenvorm – met betere voorwaarden en misschien een lagere rente. Wilt u liever persoonlijk contact met één van onze medewerkers? Dat kan natuurlijk ook. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09.00 - 17.00 uur bellen naar 09-235 50 96.

Wat zijn de kosten voor een herfinanciering?

Kosten voor een herfinanciering zijn de kosten die worden berekend voor het herfinancieren van leningen. Sommige kredietverstrekkers brengen deze in rekening. Santander doet dit niet. Bovendien is het aanvragen van een herfinanciering altijd vrijblijvend. Dat houdt in dat u nergens aan vast zit als u een lening aanvraagt. Vraag dus gerust een lening aan en vergelijk ons aanbod met dat van andere verstrekkers. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke leningen of leningen op afbetaling tot €50.000.

Wat zijn de tarieven voor geld lenen?

Bent u van mening dat uw financiële status niet langer past bij de lening die u heeft afgesloten? Ontdekt u voordelen in het omzetten van een persoonlijke lening naar een kredietopening – of andersom? Of ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u verschillende leningen bundelen tot een overzichtelijk, samengevoegd geheel? In alle gevallen bieden wij u een passende oplossing. Doe een aanvraag, we contacteren u om samen de aanvraag te doorlopen en bij goedkeuring alles in orde te maken én dan uw geld op uw bankrekening te storten. De exacte kosten voor geld lenen bij Santander zijn in ons handig overzicht te vinden.

Let op: het kan zijn dat het tarief in uw aanvraag afwijkt van de kosten genoemd in de tabellen. Dit komt doordat we enkel gebruik maken van persoonlijke, situatiegebonden aanvragen, in functie van uw persoonlijke verwachtingen en wat budgettair voor u mogelijk. U mag er wél vanuit gaan dat onze tarieven altijd lager liggen dan de maximale, wettelijke rente.

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een manier van geld lenen waarbij u het gewenste bedrag in één keer op uw rekening wordt gestort. Deze lening lost u vervolgens maandelijks en over een vooraf vastgestelde looptijd af aan de partij waar dit bedrag vandaan komt: de kredietverstrekker. U betaalt daarvoor een deel interest.

Lees meer over wat een persoonlijke lening is.

Hoe betaal ik een persoonlijke lening af?

Door het maandelijks betalen van een vast bedrag lost u uw persoonlijke lening af. Het af te lossen maandbedrag wordt van tevoren bepaald in functie van het leenbedrag en de looptijd. Maandelijks wordt dit leenbedrag geïncasseerd zolang de lening loopt. De persoonlijke lening is afbetaald wanneer alle looptijden op tijd zijn betaald. U betaalt het afgesproken vaste bedrag per maand via een domiciliëring, daar heeft u geen omkijken naar. Santander incasseert automatisch op de betaaldag die u kiest (1e, 8e, 15e of 22e van de maand) en afspreekt tijdens uw gesprek met uw financieel expert.

Lees meer over persoonlijke lening afbetaling.

Wat is de rente bij een persoonlijke lening?

Hoeveel rente u op uw lening betaalt, is gebonden aan de specifieke kenmerken van de lening en de marktrente. De marktrente is de inkoopprijs van het geld dat u leent. Daarnaast letten kredietverstrekkers doorgaans op verschillende factoren, waaronder de hoogte van het te lenen bedrag, het risicoprofiel en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een verzekering (werkloosheid, overlijden, invaliditeit). Uiteindelijk komt daar een bedrag uit dat mede is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en uw zogenoemde risicoprofiel. Santander doet dat overigens niet. Iedereen krijgt bij ons een gelijke behandeling.

Lees meer over de rente bij een persoonlijke lening.

Wat kost een persoonlijke lening?

Uw maandelijkse kosten bij een persoonlijke lening bestaan uit de aflossing van uw lening en de kosten oftewel de rente die u voor het geleende bedrag betaalt. Dit verschilt per lening en situatie omdat de hoogte van het bedrag en de rente anders kunnen zijn. Het is daarom niet echt mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de maandelijkse kosten zijn. Bij een persoonlijke lening is het rentepercentage vooraf vastgelegd. De rente die u betaalt, is gebaseerd op onze inkoopprijs van het geld; dat is de marktrente die wij betalen.

Lees meer over de kosten van een persoonlijke lening.

Wat is een simulatie van een persoonlijke lening?

Een simulatie betekent dat u het bedrag dat u mogelijk wilt lenen, kunt invoeren in een calculator. U ziet dan direct wat het maandbedrag, de rente en de aflossingstijd van dat bedrag zijn. U kunt een simulatie doen voor alle bedragen vanaf €501 tot en met €50.000 invoeren op www.santander.be.

Lees meer over een persoonlijke lening simulatie.

Kan ik een lening afsluiten met een CKP-registratie?

Voor de duidelijkheid: de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) registreert uw hypotheeklening, uw kredietopening, uw lening(en) op afbetaling, uw autolening en andere leningen zoals een renovatielening, een groene lening etc. Kredietverstrekkers gebruiken de CKP om te kijken of het voor u verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten. Zo ook Santander. Kunt u een lening bij ons afsluiten, registreren wij de lening bij het CKP. Heeft u al ergens een lening lopen? Dan betekent dit dat u een CKP-registratie hebt. Dat hoeft niet negatief te zijn. Veel mensen hebben een hypotheeklening of lening op afbetaling dus een schuld. Kredietverstrekkers kunnen zo namelijk zien of er betaalachterstanden zijn geweest.

Het CKP zegt iets over iemands kredietverleden. Als er geen achterstanden zijn geweest, kan het zelfs als een voordeel worden gezien door kredietverstrekkers. Het hebben van een CKP-negatieve vermelding kan een ander verhaal zijn. Deze wordt geplaatst bij verschillende betalingsachterstanden. Kredietverstrekkers gaan niet in zee met mensen waarvan zij denken dat ze niet in staat zijn een lening terug te betalen. Wanneer een negatieve vermelding opgeheven is en dus niet meer geldt, speelt hij ook geen rol meer bij een nieuwe aanvraag van een lening.

Lees meer over een lening afsluiten met een CKP-registratie.